česky english Vítejte, dnes je čtvrtek 08. prosinec 2022

Seminář Advanced FPGA Design

DPS 4/2012 | CAD/CAE/CAM - články
Autor: ASICentrum

Dne 23. května se v hotelu Akademie – Naháč v Choceradech uskutečnil ve spolupráci firem Mentor Graphics, ASICentrum a CADware seminář „Advanced FPGA Design”. Přednášejícími byli u nás již známí experti – Neil Rattray (Mentor Graphics) a Jakub Šťastný (ASICentrum), kteří přednášeli na podobném semináři již před dvěma lety. Seminář se zabýval moderními technikami návrhu a verifikace včetně pořízení dokumentace.

 

Účastníci semináře se nejprve dozvěděli o návaznostech návrhu RTL na návrh elektronických systémů na deskách s plošnými spoji a potom o sedmi postupných krocích, jak zdokonalit a zrychlit návrh FPGA:

 

1. Code Coverage – prověřil můj test celý RTL kód?

2. Test Planning – jak testuji to, co jsem postrádal?

3. Assertions – jak zrychlit odladění testu?

4. Transactions – jak zrychlit tvorbu testů?

5. Self-Checking Testbenches – jak rychle otestovat výsledky testů?

6. Automatic Stimulus – jak otestovat všechny hraniční hodnoty?

7. Functional Coverage – jak plně zautomatizovat testování mého kompletního testovacího plánu?

 

Podrobně byly diskutovány možnosti a parametry programů ModelSim a Questa, kdy byly navzájem přehledně porovnány funkční možnosti jejich různých verzí. Vše bylo dokumentováno mnoha názornými příklady. Zvláštní pozornost byla věnována praktickým zkušenostem z využívání assertions při složitých návrzích. Byl popsán celý postup návrhu, a to včetně logické syntézy.

Samostatná přednáška se zabývala návrhem pro aplikace, ve kterých je hlavním kritériem spolehlivost – letectví, zdravotnictví a další. Byly zmíněny normy, které se musí pro tyto aplikace dodržet, i speciální způsoby bezpečného návrhu (DO-254, ISO-26262, …). V neposlední řadě byly uvedeny možnosti návrhu omezující vliv radiačního záření. Vhodná řešení této problematiky byla ilustrována za použití programů Precision a ReqTracer.

Seminář Advanced FPGA Design

Semináře se zúčastnilo 37 účastníků z průmyslu i ze škol. O užitečnosti a úspěšnosti semináře svědčí i skutečnost, že prakticky všichni zúčastnění vytrvali až do samotného závěru, kdy byly slosovány anketní lístky o semináři a 3 účastníci vyhráli knihu z nakladatelství BEN „FPGA prakticky“. Šťastným výhercům vepsal autor Jakub Šťastný osobní věnování.

Partneři

eipc
epci
imaps
ryston-logo-RGB-web
mikrozone
mcu
projectik