česky english Vítejte, dnes je čtvrtek 02. únor 2023

Jak zjistit středy součástek na desce z Gerber dat?

19.04. 2022 | CAD/CAE/CAM - novinky
Autor: Milan Klauz
obr1.png

Jednou z úloh ve výrobě elektroniky je zjištění středu součástek na deskách plošných spojů, přičemž Gerber data jsou jediné dostupné údaje o dané desce. Ty ovšem představují na desce plošných spojů grafiku mědi, ať už v podobě plošných spojů, pájecích plošek nebo měděných ploch, nikoliv potřebný údaj o středu součástky.

CAM software, jakým je například CAM350, který je určen pro přípravu podkladů pro výrobu desky, umí pomocí i v tomto případě. Využívá k tomu polohu pájecích plošek součástek, pomocí kterých se součástky interaktivně definují. Program následně automaticky generuje údaje o středu součástek z rozložení jejich pájecích plošek. Pochopitelně, že tento postup nelze používat u součástek, jejichž pájecí plošky jsou mimo obrys součástky, nebo nejsou rovnoměrně rozmístěné kolem jejího středu.

K tomu je potřeba mít Gerber data horní či spodní vrstvy desky a potisk pro danou stranu desky, aby bylo možné identifikovat značení součástky. Místo potisku je možné pro identifikaci součástky použít osazovací výkres, holou desku s potiskem, atd.

Vlastní definování součástky z pájecích plošek je jednoduché tažením čáry přes jednotlivé pájecí plošky dané součástky a zapsáním referenčního značení součástky. Program si zjistí středy identifikovaných pájecích plošek a z jejich rozložení na desce potom spočítá střed součástky. Souřadnice středu pro jednotlivé součástky jsou potom vypsány v tabulce.

Protože velikosti součástek se často na desce opakují, lze nakreslený obrys pájecích plošek kopírovat na podobné součástky a práci tak zjednodušit a zrychlit.

Více informací o programu CAM350 je na webové stránce výrobce programu a místního dodavatele.

mklauz@dps-az.cz

Partneři

eipc
epci
imaps
ryston-logo-RGB-web
mikrozone
mcu
projectik