česky english Vítejte, dnes je sobota 20. červenec 2024

Chytrá pájka SmartHeat®

DPS 5/2011 | Články
Autor: E-Tronics

Při procesech ručního pájení a oprav je tak jako v jiných oblastech výroby kladen důraz na maximalizaci produktivity, výstupu a spolehlivost produktů. Úspěch pájení závisí především na dostupnosti a kontrole toku tepelné energie na spoj během dvou kritických fází – aktivace tavidla a formace intermetalických vazeb. U bezolovnatých slitin jsou nároky ještě mnohem vyšší. Aby bylo dosaženo co nejlepších výsledků, firma OK International vyvinula technologii SmartHeat® pro ruční pájení, která je unikátní ve způsobu, jakým reaguje, a přizpůsobuje se tepelným nárokům pájeného spoje a dodává tak přesnou dávku tepelné energie, která je potřeba pro správné zapájení. Výsledkem je přesně kontrolovaný proces, který je plně dostačující pro nejnáročnější bezolovnaté aplikace bez nutnosti zvyšovat teplotu hrotu, jako je tomu u tradičních pájek, což také minimalizuje riziko poškození komponentu či desky.

Chytrá pájka SmartHeat® 1.jpg

Přenos tepelné energie na spoj

V rukojeti každého pájecího systému jsou dva zdroje tepelné energie – topné těleso (zdroj) a hrot (úložiště). Ve chvíli, kdy se hrot běžné pájky dotkne pájeného spoje, dojde k nekontrolovatelnému uvolnění energie s rizikem přepalování tavidla nebo poškození komponentu. Se zvyšováním teploty se samozřejmě toto riziko také zvyšuje a zároveň dochází ke snižování životnosti hrotu. Systémy SmartHeat® však reagují přesně dle požadavků pájených spojů – dle tepelné náročnosti automaticky regulují svůj výkon – a dodají tak v danou chvíli přesné množství energie i při nižších teplotách, čímž tato rizika eliminují.

Chytrá pájka SmartHeat® 2.jpg

Snížené riziko přepalování

Konvenční systémy se snaží kontrolovat proces na hrotu pomocí teplotních čidel, což v praxi znamená velké rozdíly v teplotě na celém hrotu a hlavně pak následné přepálení nebo nedopájení spoje. Rizikem jsou nespolehlivě zapájené spoje nebo poškozené komponenty. Technologie SmartHeat® však sama rozpoznává a kontroluje energii dodávanou na spoj.

Teplotní stabilita bez nutnosti kalibrace

Téměř všechny standardy spojené s dotykovým pájením uvádějí teplotní stabilitu jako jeden z klíčových požadavků. Aby byly tyto požadavky splněny, běžné pájky s keramickými tělesy, kde teplotu na tělese nastavuje operátor, jsou vybaveny senzory, které mají potřebnou teplotu hlídat. Nejenže operátoři často teploty mění – obvykle zvyšují – také teplotní čidla jsou nestabilní a teplota má tendenci kolísat, s přibývajícím časem se stále zhoršující se přesností. Naproti tomu opakovatelnost procesu – přesnost nastavení teploty při využití technologie SmartHeat® – je jednoznačně dána fyzikálními vlastnostmi použitých materiálů a s časem se nemění, čímž zajišťuje dlouhodobou stabilitu pájecího procesu (+/–1,1 °C), aniž by bylo nutné systémy jakkoliv kalibrovat.

Chytrá pájka SmartHeat® 3.jpg

Životnost pájecích hrotů

Životnost hrotu závisí na mnoha faktorech, jako je koroze fluxem, oxidace a rozpouštění cínu. Při vyšších teplotách tyto faktory poškozují hrot ve výrazně vyšší míře. Výsledkem těchto chemických procesů je snížení smáčivosti hrotu, což vede spoustu operátorů k použití větší síly při pájení, které dále zhoršuje a urychluje poškození hrotu. S výhodami, které přináší technologie SmartHeat®, mohou operátoři pájet při nižších teplotách a v kombinaci se správným výběrem hrotu a péčí o něj mohou životnost hrotu výrazně zvýšit.