česky english Vítejte, dnes je sobota 20. červenec 2024

Pro čisté prostředí ve výrobě

Adhezivní čištění

V současné době jsou kladeny vysoké nároky na čisté prostředí ve výrobě. Čistota není jen estetickou záležitostí, nýbrž nutností, nečistoty v celé řadě procesů mohou způsobit závadovost finálního produktu.

Z výroby je často nutné odstraňovat několik druhů částic, jako např. vlasy, vlákna oděvů, vlákna obalových materiálů, hmyz a různé jiné nečistoty.

Nejčastěji se s adhezivním čištěním setkáváme v těchto oborech: výroba elektroniky (pcb, flexibilní materiály, membrány, LCD, PDP…) – tiskařství (štítky, klávesnice, automatické panely, spínače dálkového ovládání…) – zpracování materiálů – (plastické, skleněné, ocelové desky, filmy – PE, PP, PET, AKRYL…).

Zde se jako elegantní řešení nabízí série ručních elastomerních válečků, které společně s čisticími listy tvoří základ jednoduchého adhezivního čištění na základě dlouholetého vývoje a výroby v Jižní Koreji.

Série ručních válečků HR

Pro různorodá pracovní prostředí jsou k dispozici 3 typy válečků s odlišnou přilnavostí: vysokou, střední a nízkou.

Pro čisté prostředí ve výrobě 1.jpg

Obr. 1 HR-250B

Povrch znečištěného materiálu se jednoduše očistí ručním válečkem. Na povrch válečku se přichytí nečistoty, které jsou z něj následně odstraněny pomocí čisticích listů nebo umyvatelné čisticí podložky. Pokud je povrch válečku silně znečištěn, navlhčí se hadřík vhodným rozpouštědlem a očistí. Poté už se pouze váleček nechá úplně vyschnout.

Pro čisté prostředí ve výrobě 2.jpg

Obr. 2 HR-250G

Pro čisté prostředí ve výrobě 3.jpg

Obr. 3 HR-250R

Čisticí listy TCP

Poté, co se částice zachytí na elastomerních válcích, odstraníme je jednosměrným přetažením válce na adhezívní podložku (čisticí list). Po viditelném znečištění list odtrhneme a používáme další.

Pro čisté prostředí ve výrobě - bez popisu 1.jpg

Omyvatelná čisticí podložka WTCP

Jinou, ekonomičtější alternativou čisticích listů je omyvatelná čisticí podložka WASHABLE TCP. Použití je stejné jako u čisticích listů, jen s tím rozdílem, jak již název napovídá, že po znečištění podložky, je možno ji umýt a opětovně použít.

Produkt je odolný proti zelektrizování.

Čisticí rohož STICKY MAT

Lepivá rohožka se používá k odstranění prachu a nečistot z obuvi a kol vozíků před vstupem do čistého prostoru.

Specifikace:

Pro čisté prostředí ve výrobě tabulka

Pro čisté prostředí ve výrobě - bez popisu 2

Umístěte lepivou rohožku tam, kde je třeba. Když je povrch rohožky znečištěn, odloupněte z rohožky list a použijte další.

Umyvatelná čisticí rohož WASHABLE STICKY MAT

Také čisticí rohož má svou ekonomičtější variantu, tedy washable sticky mat. Po znečištění je možné ji umýt a opětovně použít.

www.inter-conti.cz