česky english Vítejte, dnes je sobota 20. červenec 2024

Revoluční Tektronix

DPS 5/2011 | Články
Autor: T&M Direct

Společnost Tektronix, Inc. představila první osciloskop pro smíšené domény (Mixed Domain Oscilloscope – MDO), který kombinuje funkce osciloskopu a analyzátoru spektra v jediném zařízení. Nový přístroj MDO4000 umožňuje technikům zcela jedinečným způsobem zaznamenat časově korelované analogové, digitální a RF signály a získat tak kompletní přehled o chování systému. Uživatelé tak dostávají do rukou nový nástroj pro rychlé řešení problémů ve stále komplikovanějších zařízeních. MDO4000 umožní technikům nahradit osciloskop a spektrální analyzátor jediným přístrojem.

Revoluční Tektronix

Přístroj MDO4000 podstatně překonává možnosti běžných spektrálních analyzátorů, protože umožňuje zaznamenat časově korelované analogové, digitální a RF signály pomocí 4 analogových, 16 digitálních a jednoho RF kanálu. Kmitočtový rozsah RF vstupu je až 6 GHz, šířka zaznamenatelného pásma ≥1 GHz při všech CF, což je stonásobně více, než nabízí běžný spektrální analyzátor. Navíc uživatelé mohou na stejném displeji zobrazit až 4 dekódované sériové nebo paralelní sběrnice. Díky zobrazení časových souvislostí mezi doménami může nyní technik provádět přesná časová měření a zjišťovat prodlevy a latence mezi řídicími příkazy v jeho elektronickém obvodu a výslednými změnami v RF spektru. Nikdy nebylo jednodušší nalézt zdroj občasného rušivého šumu závislého na stavu zařízení a to právě díky schopnosti MDO4000 poskytnout celkový obraz systému v obou doménách, s časovými souvislostmi, tedy něco, co s dnešními měřicími přístroji nebylo jednoduše možné. Dalším prvenstvím MDO4000 v oboru je schopnost zobrazit RF spektrum signálu v libovolném okamžiku v rámci dlouhého záznamu, což umožní znázornit kupříkladu změny spektra v čase nebo v závislosti na stavu zařízení. Prostým posunutím unikátního patentovaného ukazatele „Spectrum Time“ po naměřeném záznamu si technik zobrazí RF spektrum pro určitý časový bod a přitom současně vidí hodnoty na analogových a digitálních kanálech či dekódovaných sběrnicích ve stejném okamžiku. Podobně se pro znázornění změn amplitudy, frekvence nebo fáze vstupního RF signálu v čase využívá časových záznamů průběhu RF signálu. Je snadné charakterizovat změny při frekvenčním hoppingu, ustálení signálu a časování RF událostí ve vztahu k ostatním částem a činnostem systému. Záznamy průběhu RF signálu jsou zobrazeny ve stejném okně jako analogové a digitální kanály a dekódované sběrnice, což dává okamžitý přehled o fungování měřeného zařízení. Volitelný modul MDO4TRIG nabízí kromě standardního spouštění úrovní RF výkonu ještě další typy spouštění RF signálem a tím umožňuje zákazníkům přesněji izolovat požadovanou RF událost. Osciloskop lze spustit definovanou šířkou impulzu, překročením/nedosažením časových či amplitudových mezí nebo dokonce zahrnout podmínku pro RF vstup do logické kombinace společně s ostatními analogovými a digitálními kanály. Tato schopnost spouštět tím, co uživatele zajímá, ať se jedná o analogový, digitální či RF signál nebo jejich kombinaci, představuje další prvenství osciloskopů MDO4000 v oboru. Více podrobností nebo možnost si MDO vyzkoušet Vám umožní T&M Direct, s. r. o.