česky english Vítejte, dnes je neděle 10. prosinec 2023

Mezinárodní konference ABAF 2011

DPS 6/2011 | Články
Autor: VUT v Brně

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně ve spolupráci s americkou vědeckou organizací The Electrochemical Society uspořádaly v uplynulých dnech 12. ročník mezinárodní konference Advanced Batteries, Accumulators and Fuel Cells. Konference se konala od 11. do 14. září 2011 v sídle rektorátu VUT v Brně.

Mezinárodní konference ABAF 2011 1.jpg

Ústav elektrotechnologie Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně se zabývá již více než 40 let výzkumem a vývojem hmot a dalších komponent pro elektrochemické zdroje proudu. V rámci této výzkumné a vzdělávací činnosti vznikla řada zajímavých technických řešení a nápadů, bylo získáno mnoho cenných zkušeností, na kterých se velkou měrou podílejí jak vědečtí pracovníci, tak studenti.

Před více než třiceti lety vznikla myšlenka pořádat pravidelná každoroční setkání odborníků zaměřených na výzkum, vývoj a používání baterií nejrůznějšího typu a použití. Původně se jednalo o setkání československých odborníků a od roku 1999 vznikla série konferencí s mezinárodní účastí pod názvem Advanced Batteries and Accumulators. V posledních letech byla náplň konference rozšířena o oblast elektrochemických palivových článků (Fuel Cells) a zkratka konference byla změněna na ABAF. Garanty konference od jejího založení řídí odborné skupiny pod vedením prof. Ing. Jiřího Vondráka, DrSc. a Doc. Ing. Marie Sedlaříkové, CSc.

Hlavním tématem letošní konference ABAF byl materiálový výzkum látek nezbytných pro vývoj lithno-iontových akumulátorů, zejména s ohledem na zvýšení jejich bezpečnosti při různých způsobech provozu. Dalšími tématy konference byla oblast gelových polymerních elektrolytů, výzkum nových materiálů v oblasti olověných a klasických Ni-Cd akumulátorů a také materiálů pro elektrochemické palivové články.

Konference se zúčastnilo téměř 90 odborníků z České republiky, Slovenska, USA, Argentiny, Rakouska, Německa, Itálie a Bulharska.

Velký význam hrála účast význačných osobností z řad odborné veřejnosti. Byli to především profesor Petr Vanýsek z North Western University v USA, profesor Vito Di Noto z University v Padově, Dr. Germano Ferrara z University v Palermu a profesor Arnaldo Visintin působící na Universitě La Plata. Hlavním tématem hovorů odborníků a prezentací byly zejména: Nové směry ve vývoji lithiových baterií včetně zlepšení jejich bezpečnosti a jejich použití v elektromobilech – toto téma se hodí zejména na elektromobily vyráběné a vyvíjené na půdě FEKT a VUT. A s jakými závěry se účastníci konference rozcházeli? „Na setkáních tohoto typu není častým zvykem sepisovat jakoukoli závěrečnou deklaraci. Všichni účastníci však kladně hodnotili vývoj v oboru, který určitě povede k ekonomickému využití nových poznatků a i dobrou organizaci konference s tím, že se těší na příští rok. Z doprovodného programu se nejvíce líbila návštěva historických objektů ve Valticích včetně Zámeckého vinného sklepu a prohlídky laboratoří Ústavu elektrotechnologie v novém sídle Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií – Technická 10,“ řekl s úsměvem prof. Vondrák.

„Věříme, že se setkáme příští rok s ještě větší návštěvou této významné akce, je vždy milé potkat kolegy a také podiskutovat o nových trendech. Rámcově předpokládáme, že se potkáme na další konferenci v srpnu roku 2012. Program budeme proto plánovat později a očekáváme další rozšíření náplně konference ABAF-13,“ uzavírá doc. Sedlaříková.