česky english Vítejte, dnes je pátek 21. červen 2024

Odborné problémy mohou řešit již středoškoláci

V červnu tohoto roku proběhla v Praze na Vysoké škole ekonomické celostátní přehlídka soutěže SOČ (Středoškolská odborná činnost). Jeden z 18 soutěžních oborů byl zaměřen i na elektrotechniku, elektroniku a telekomunikace.

Středoškolská odborná činnost je dobrovolná zájmová činnost studentů všech typů středních škol, které se věnují ve svých školách, klubech nebo individuálně. Vyhlašovatelem soutěže je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) a jejím hlavním garantem je od roku 2014 Národní institut pro další vzdělávání (NIDV).

Soutěž vznikla vlastně už v roce 1978. Do té doby existovalo na středních školách několik různých soutěží, které ministerstvo školství začlenilo do nově vzniklé federální soutěže Středoškolská odborná činnost. Po rozdělení Československa se rozdělila i soutěž SOČ, a tak vznikly česká a slovenská SOČ. I po čtvrtstoletí samostatné existence jsou obě soutěže téměř totožné a od roku 2000 opět spolupracují a organizují pravidelné reciproční výměny studentů i autorů prací.

Výsledkem účasti v SOČ je samostatně vypracovaná práce, která je předkládána k odbornému posouzení a následně je obhajována před odbornou porotou. Odborná práce (s případným výrobkem zaměřeným na zvolené téma) může představovat řešení problému, návrh technického zařízení či návrh učební pomůcky.

Co vlastně vede žáky středních škol k účasti v soutěži SOČ? Při studiu nemají vždy možnost hlouběji uplatnit svůj zájem a svoji odbornost, znalosti i dovednosti. Kromě toho mají jedinečnou příležitost prezentovat a obhájit svoji práci před odborníky z oboru i veřejností.

nep

V současnosti zahrnuje soutěž 18 oborů z oblasti přírodovědné, technické a humanitní a společenskovědní.

Soutěž SOČ probíhá formou školních, okresních a krajských kol, vyvrcholením soutěže je celostátní přehlídka, která se koná každý rok v jiném městě. Letošní, již 37. ročník vyvrcholil celostátní přehlídkou konanou poprvé v Praze.

Celostátní přehlídkou ale soutěž nekončí, protože existují možnosti dalšího uplatnění úspěšných prací. Nejúspěšnější řešitelé jsou nominováni do dalších národních soutěží a bývají i vysíláni na mezinárodní soutěže do zahraničí. Připomeňme zde alespoň letošní úspěch v USA ve finále celosvětové soutěže INTEL ISEF, které se konalo v květnu v americkém městě Pittsburgh. V konkurenci 1 700 studentů ze 70 států světa obhájili svoje projekty i tři vítězové soutěže SOČ.

Zvláštností SOČ, a to i v mezinárodním měřítku, je šíře oborů, a to, že je zpřístupněna žákům všech typů středních škol. Od účastníků se požaduje samostatnost a tvůrčí aktivita, protože si sami vybírají téma, které je zajímá a které následně řeší.

K vysoké úrovni autorských prací významně přispívá tradičně realizovaná forma obhajob, které umožňují studentům konfrontovat výsledky své práce.

01

Obr. 1 Předávání cen věnovaných časopisem DPS

Tento rok byly ze 13 přihlášených prací v oboru Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace vyhodnoceny jako nejlepší tyto 3 práce:

1. místo – Digitální intenzimetr (Ondřej Klvač, Střední průmyslová škola Třebíč)

2. místo – Docházkový terminál (Lukáš Herudek, SPŠei Ostrava)

3. místo – Mikroprocesorová vykreslovací jednotka (Tomáš Pazdiora, VOŠ a SPŠE Olomouc)

Blahopřejeme vítězům a doufáme, že o nich ještě uslyšíme, třeba i formou odborného článku v našem časopisu. Uznání ale patří všem studentům, kteří se zúčastnili. A protože mladé nadšence je potřeba v jejich zájmu o elektroniku podporovat, byl časopis DPS i jedním ze sponzorů této celostátní přehlídky. V přípravě je už další ročník SOČ. Zájemci, ať už z řad studentů, nebo škol, mohou získat potřebné informace buď na stránkách Středoškolské odborné činnosti [1], Národního institutu pro další vzdělávání [2], nebo garanta soutěže [3] a také přímo u tajemnice soutěže Ing. Miroslavy Fatkové z NIDV [4].

 

Odkazy:

[1] www.soc.cz

[2] www.nidv.cz

[3] www.talentovani.cz