česky english Vítejte, dnes je pondělí 11. prosinec 2023

MultiSIM v príkladoch – 13. časť: Zdroje – Sources – 2. diel

DPS 6/2013 | Články
Autor: Ing. Ladislav Vavrek

FM Voltage & FM Current

Tento zdroj generuje frekvenčne modulovaný signál sínusového priebehu. Dajú sa nastaviť: amplitúda nosného signálu – Voltage Amplitude, js zložka – Voltage offset, nosná frekvencia – Carrier Frequency, index FM – Modulation Index, modulačná frekvencia – Intelligence Frequency. Pomocou spektrálneho analyzátora sa dá demonštrovať spektrum FM pri rôznych nastaveniach fNOS, fMOD a mFM. Editačné okno je na obr. 2, schematické značky na obr. 1 a priebehy na obr. 3. Zdroj sa dá použiť pri demonštrácii demodulácie FM rôznymi demodulátormi a súčasne porovnať ich vlastnosti (fázový diskriminátor, pomerový detektor, koincidenčný demodulátor, demodulár na báze PLL a pod.) Editačné okno FM Current je rovnaké ako FM Voltage a to isté platí pre použitie.

 

ZOBRAZIT CELÝ ČLÁNEK