česky english Vítejte, dnes je pondělí 15. červenec 2024

MultiSIM v príkladoch – 21. časť: Basso SMPS Auxiliary – 2. diel

DPS 2/2015 | Články
Autor: Ing. Ladislav Vavrek

ERRAMP – Generic Single Pole Op – Amp

Je to špeciálny typ operačného zosilňovača, ktorý má v impulzných napájacích zdrojoch funkciu zosilňovača odchýlky, porovnáva výstupné napätie s referenčným napätím a na výstupe sa objaví napätie potrebné pre riadenie iných obvodov. Úplne celá schéma zapojenia je nad rámec tohto článku. Keď otvoríme editačné okno v Edit model nájdeme riadok PARAMS: ISINK = 15 M ISOURCE = 500 U VHIGH = 2.8 + VLOW = 100 M POLE = 30 GAIN = 31 622. Schéma zapojenia je použitá z príkladu, ktorý je v MultiSIM-e, a jej časť a odozva výstupu ERRAMP na zmenu výstupného napätia je na obr. 1.

POWERVCO – Voltage Controlled Oscillator

Je to napätím riadený oscilátor. Na výstupe je pravouhlý signál, ktorého minimálnu a maximálnu frekvenciu a amplitúdu výstupného napätia môžeme nastaviť po otvorení editačného okna a Edit model v riadku params: Fmin = 50 k Fmax = 400 k Vout = 350. Hodnoty boli zmenené takto: Fmin = 10 kHz, Fmax = = 40 kHz a Vout = 5 V. Generátor na vstupe má frekvenciu 1 kHz, amplitúdu napätia 5 V a jednosmerný ofset 5 V. Schéma zapojenia a priebeh vstupného a výstupného napätia je na obr. 2.

 

ZOBRAZIT CELÝ ČLÁNEK