česky english Vítejte, dnes je úterý 05. prosinec 2023

Nanovláknové senzory

DPS 2/2012 | Články
Autor: prof. Ing. Miroslav Husák, CSc.

Úvod

Nanosenzory nabývají stále většího významu vzhledem k potřebě monitorování a měření chemických a fyzikálních vlastností v obtížně dostupných biologických i průmyslových aplikacích v oblasti nanorozměrů. Jako nanosenzory se označují senzory alespoň s jedním geometrickým rozměrem menším než 100 nm. V oblasti nanotechnologií jsou nanosenzory využívané především pro sledování fyzikálních a chemických jevů v obtížně dosažitelných podmínkách, pro detekci biochemických látek v celulárních organelách (Buněčné organely jsou složitější buněčné struktury se specifickou funkcí, které jsou obdobou funkčních orgánů u živočichů. Nejde však o skutečné orgány, protože se jedná o subcelulární, tj. podbuněčné útvary, kdežto pravé orgány jsou tvořeny tkáněmi u živočichů nebo pletiv u rostlin, složených z jednotlivých buněk), měření nanoskopických částic v průmyslu a životním prostředí. I přes relativně krátkou historii nanosenzorů, pokroky vytvořené v této oblasti jsou velmi zajímavé.

ZOBRAZIT CELÝ ČLÁNEK