česky english Vítejte, dnes je pondělí 11. prosinec 2023

Nový formát Gerber dat bude obsahovat více informací

DPS 2/2014 | Články
Autor: Redakce

Koncem minulého roku oznámila belgická firma UCAMCO, správce formátu Gerber dat, přípravu nové verze tohoto formátu – X2 (RS274-X2). Ten by měl umožňovat nejen stávající přenos dat potřebných pro vykreslení motivu desky plošných spojů, ale i další data, která souvisí s výrobou holých desek.

Někdo by se mohl divit, proč se má zavedený formát Gerber dat doplňovat o negrafické informace potřebné pro výrobu desek, když již existují jiné formáty, které to umí (např. GenCAD, ODB++ nebo IPC2581). Důvodem je zřejmě skutečnost, že jakkoliv dokonalé jsou tyto jiné formáty, Gerber zůstává i nadále nejrozšířenějším typem dat používaných při výrobě desek. Důvodem jeho oblíbenosti je jednoduchost, která současně zaručuje spolehlivost.

Protože stávající Gerber data neobsahují všechny údaje potřebné pro výrobu desky, zůstává na návrháři a ostatních pracovnících předat chybějící informace dále do výroby. Dělají to pomocí různých dodatečných výkresů a textových komentářů, které ovšem s sebou nesou riziko možných chyb, protože byly zhotoveny odděleně od podkladů pro výrobu vlastní holé desky. O jaké údaje se jedná? Stávající Gerber data nenesou např. informaci o tom, co daný obrazec reprezentuje. Tak např.: jedná se o horní, nebo spodní stranu desky? A co teprve doplňující informace o tom, která část mědi na desce představuje plošku via otvoru a která pájecí plošku SMT. Takovýchto aspektů je samozřejmě celá řada a čím složitější deska, tím více otazníků může nastat při její výrobě.

Společnost UCAMCO tedy reaguje na situaci, kdy přestože Gerber data neumožňují přenos všech informací pro výrobu, jsou stále nejvíce používána. A pokud se stávající formát doplní tak, aby zahrnoval i další potřebná data, má Gerber formát šanci zůstat i nadále na výsluní.

obr.1

Podívejme se, která doplňující data (atributy) plánuje firma UCAMCO prostřednictvím Gerber verze X2 přenášet:

  • funkce Gerber souboru (horní strana, dolní nepájivá maska, horní potisk atd.)
  • obsah souboru (jedna deska, zákaznický panel atd.)
  • funkce objektu (SMD pájecí ploška, via ploška atd.)
  • profil (průřez) deskou
  • tolerance vrtání
  • identifikace plošných spojů s řízenou impedancí
  • identifikace vyplněných via otvorů
  • další

Je patrné, že doplněné informace mají sloužit lepšímu porozumění požadavkům na výrobu holé desky. Nejsou zde zastoupeny informace např. typu netlist, protože k tomu je už určen jiný formát dat (IPC-356-A). Není zde ani výpis materiálu, protože se předpokládá využití části formátu IPC-2581 apod. Firma UCAMCO tedy chce i nadále udržovat Gerber data strohá, čistá a nezatěžovat je údaji, které jsou snadno dostupné jinými metodami. Doplněna by měla být pouze ta data, kterou slouží k lepší orientaci při výrobě holé desky. Z tohoto pohledu se zdá, že záměr bude opravdu dobře implementován.

Pochopitelně, že plné využití upraveného formátu Gerber dat bude vyžadovat také spolupráci na straně druhé – návrhové CAD systémy musí podpořit formát X2 odpovídající úpravou při generování Gerber dat a zároveň také musí novému formátu rozumět CAM programy. Zdá se, že firma UCAMCO spoléhá na to, že potřebné úpravy budou jen minimální a poměrně jednoduché, protože Gerber data jsou již všeobecně dobře známa. Navíc nový formát X2 bude i nadále plně kompatibilní se stávajícím formátem (RS274-X) v oblasti přenosu dat obrazců plošných spojů, takže může být používán i na neupraveném softwaru. Tato vlastnost je asi nejdůležitější proto, aby nenastala situace s pomalým zaváděním, jak to známe např. v případech zcela nových formátů dat ODB++ a IPC2581.

Za zmínku stojí také skutečnost, že na vývoji nového formátu X2 se podílely také významné společnosti známé v oboru výroby desek, jako jsou Eurocircuits, LPKF a AT&S. Pro zájemce je návrh nového formátu volně dostupný na webové stránce firmy UCAMCO [1]. Ta tím umožňuje všem návrhářům a CAM pracovníkům si tento formát prohlédnout, ohodnotit a event. připomínkovat (gerber@ucamco.com). Podrobnější informace o navrhované úpravě Gerber dat byly také publikovány v elektronickém časopisu Printed Circuit Design & Fab [2].

Společnost UCAMCO (Belgie) je známým výrobcem fotoplotrů, CAM programů pro výrobu desek plošných spojů a také správcem formátu dat Gerber. Více informací o firmě UCAMCO je k dispozici na webových stránkách [3].

Literatura

[1] www.ucamco.com/Portals/0/Public/Extending_the_Gerber_Format_with_Attributes.pdf
[2] http://pcdandf.com/cms/component/content/article/171-current-issue/10322-data-transfer
[3] www.ucamco.com