česky english Vítejte, dnes je pondělí 11. prosinec 2023

Autonomní mikronapájecí zdroje s piezoelektrickým principem - II

DPS 6/2013 | Články
Autor: prof. Ing. Miroslav Husák, CSc.

Úvod

Informace uvedené v článku navazují na část uvedenou v [1]. V článku byl stručně popsán základní princip piezoelektrického generátoru, uvedeny základní definované konstanty, materiály a první dvě používané struktury piezoelektrických mikrogenerátorů elektrické energie (piezoelektrické generátory s využitím nárazové energie a piezoelektrické generátory s kompozitními strukturami). V článku jsou uvedeny další typy používaných struktur pro piezoelektrické generátory, stručně hodnoceny jejich vlastnosti a uvedeny příklady realizovaných komerčně dostupných struktur.

ZOBRAZIT CELÝ ČLÁNEK