česky english Vítejte, dnes je pondělí 15. červenec 2024

Toneohm 950 najde zkrat i na osazené desce plošných spojů

Během pájení osazených desek je snadné způsobit mezi spoji zkrat, zejména při dnešní vysoké hustotě vývodů. Zkrat nebo svod může být ovšem také způsoben vadnou součástkou. Občas se na desce plošných spojů objeví i zkrat mezi napájecími vrstvami desky. Ve všech těchto případech je možné lokalizovat místo zkratu či svodu na osazené desce pomocí přístroje Toneohm 950 od firmy Polar Instruments. Protože k vyhledání zkratu či svodu používá nedestruktivní metodu, mohou součástky zůstat na desce tak, jak jsou, aniž by byly během testu poškozeny. Pochopitelně lze přístroj použít i při kontrole neosazené, holé desky.

Pro zjištění zkratu nebo svodu využívá Toneohm950 měření odporu plošných spojů v řádu mΩ pomocí malého napětí 600 mV. Přemisťováním jednoho z hrotů sondy po jednotlivých částech desky lze najít místo zkratu či svodu sledováním změny odporu, ať už vizuálněna displeji, či akusticky tónem, přičemž vyššímu kmitočtu odpovídá nižší odpor. Aby bylo měření malých hodnot odporu správné, používá se Kelvinova sonda, u které se napětí měří přímo na hrotech sondy dotýkajících se plošných spojů.

Zkrat či svod lze ovšem zjistit i mezi jednotlivými napájecími plochami desky, nejenom mezi jednotlivými plošnými spoji. Takový zkrat bývá většinou způsoben průchozími pokovenými otvory, např. via otvorem nebo vadnou součástkou, např. blokovacím kondenzátorem. K měření rozdílů odporu na měděné ploše využívá přístroj vlastní metodu společnosti Polar Instruments, kdy se na desku připojí ve čtyřech kvadrantech pomocné sondy, zatímco přesouváním hrotu měřicí sondy se zjišťuje místo problému. Šipky na displeji při tom dokonce naznačují směr doporučeného pohybu sondy pro rychlou identifikaci hledaného místa, takže k nalezení místa závady stačí obvykle 3 či 4 přesuny měřicího hrotu.

Kromě měření odporu plošných spojů lze přístrojem měřit i proud procházející plošným spojem, bez nutnosti jeho rozpojení. Měří se při tom buď napětí na úseku plošného spoje, přičemž je jeho odpor znám, nebo se pro měření používá bezkontaktní snímač.

Toneohm 950 lze použít jak ve vlastní výrobě, tak i při servisních operacích. Jeho používání je jednoduché, takže vyhledávání zkratu či svodu na desce nevyžaduje expertní znalosti ani předchozí zkušenosti. Více informací o přístroji je na webu výrobce: www.polarinstruments.com.

Obr1