česky english Vítejte, dnes je úterý 05. březen 2024

ESX10-S od E-T-A

Osvědčená řada elektronických jističů nově ve verzi s volitelným nastavením proudové hodnoty Model ESX10-Sxxx rozšiřuje stávající produktovou skupinu elektronických nadproudových ochran. Při šířce pouhých 12,5 mm zajišťuje selektivní jištění pro veškeré obvody v průmyslových aplikacích s pracovním napětím 24 VDC. Toho je dosaženo kombinací aktivní elektronické limitace proudu v případě zkratu a odpojení při přetížení od 1,2násobku nominálního proudu. ESX10-S je určen k osazení do patic řady 17plus a SVSxx, což znamená rychlou a snadnou montáž řady jističů pro různé obvodové větve.

Obr. 1

V průmyslové automatizaci je nejrozšířenější napájení spínanými zdroji na hladině 24 VDC. Jejich běžnou vlastností však je, že při zkratu či přetížení vypnou své výstupní napětí pro všechny připojené zátěže, takže pokud je závada pouze na jedné z nich, zdroj odpojí napájení všech, což může vést k různým poruchovým stavům a odstávkám celého napájeného systému.

Řešením uvedeného problému je použití elektronického jističe ESX10-S, který má reakční čas na přetížení dané zátěže kratší než integrovaná ochrana spínaného zdroje. Maximální možný proud je omezován běžně do 1,4násobku hodnoty nominálního proudu, což umožňuje spínání kapacitních zátěží až do 20 000 μF, ale k odpojení dojde pouze při zkratu nebo přetížení. Nominální hodnotu proudu dle potřeb aplikace lze nyní nově jednoduše nastavit přímo na jističi pomocí otočného kolečka na hodnoty mezi 1 a 10 A.

Obr. 2

Indikaci stavu a poruchy zajišťují vícebarevné LED, integrovaný protizkratový výstup (jednotlivé nebo skupinové alarmy) nebo bezpotenciální reléový kontakt (přepínaný). Ovládání jističe na dálku je možné díky vstupu pro signál dálkového resetu. Pomocí ručního ON/OFF tlačítka na jističi lze spínat vybrané zátěžové obvody jednotlivě. Jakmile ESX10-S při sepnutí detekuje přetížení či zkrat na svém zátěžovém obvodu, blokuje výstup. Po odstranění závady je možné jej znovu sepnout buď elektronickým resetovacím signálem, nebo ručně pomocí ON/OFF přepínače.

Vlastnosti a výhody ESX10-S

 • Selektivní ochrana zátěže, elektronická jisticí charakteristika
 • Lze připojit všechny typy zátěží (24 VDC motory na dotaz)
 • Aktivní limitace proudu při spínání kapacitních zátěží až do 20 000 μF a při přetížení/zkratu
 • Nastavení hodnoty proudu v celých číselných hodnotách pomocí otočného kolečka
 • Spolehlivé odpojení při přetížení typicky od 1,2 × I n i při dlouhých vodičích či malých průřezech kabelů
 • Ruční ON/OFF vypínač
 • Jasná indikace stavu pomocí LED, elektronického stavového výstupu SF nebo signálního výstupu F (bezpotenciální pomocný kontakt)
 • Vstup pro elektronický reset
 • Integrovaný bezpečnostní prvek (fail-safe-element)
 • Šířka pouze 12,5 mm/kanál
 • Montáž do patice 17plus a SVSxx

Více podrobností o novince ESX10-S a dalším sortimentu firmy E-T-A Elektrotechnische Apparate GmbH získáte u autorizovaného zástupce firmy VIENNA- COMPONENTS-TRADING, s. r. o.

www.vicomtrade.cz