česky english Vítejte, dnes je sobota 20. červenec 2024

Najděte ideální koncept chlazení

Správná volba vhodného efektivního řízení teploty elektronických součástek, popřípadě dalších chlazených elektronických systémů s různými parametry a podmínkami instalace, vyžaduje vzhledem ke složitosti kritéria speciální měřicí metody. Klasická laboratorní měření jsou sama o sobě často velmi obtížná, přičemž jsou závislá na složitém měřicím vybavení propojeném s měřeným objektem mnoha čidly (obr. 1).

Najděte ideální koncept chlazení

Obr. 1

Počítačová simulace

Pro účely rychlého informativního měření rozšiřuje Fischer Elektronik své služby o tepelné simulace prováděné pomocí počítače. Použitý software je speciálně zaměřen na stanovení tepelných požadavků při přirozené i nucené konvekci vzduchu a odvod tepla klasickými pasivními chladiči, vodními chladiči nebo aktivně ventilátorovými chladicími agregáty.

PC simulace vychází z těchto fyzikálních pojmů:

  • zachování hmoty
  • zachování hybnosti
  • zachování energie

Kromě teploty vzduchu na chlazených součástkách závisí tepelné ztráty na rychlosti proudění vzduchu a na fyzikálních vlivech, jako jsou turbulence, tepelné záření, a dále na emisních faktorech daných různými povrchy chlazených součástí i samotných chladičů.

Všechny tyto veličiny a řada dalších byly brány v úvahu při koncipování nového programu, který má mimo jiné sloužit především zákazníkům pro správný předběžný výběr a určení optimálního chlazení chladiči různých velikostí a výkonů.

Pokud potřebujete další informace či zodpovědět dotazy týkající se uvedené počítačové simulace, prosím kontaktujte odborníky Fischer Elektronik.

www.fischerelektronik.de