česky english Vítejte, dnes je sobota 20. červenec 2024

Nové trendy ve výuce jako podpora zájmu studentů o odborné školství

Naše školství se v posledních letech potýká se stále klesajícím zájmem žáků o technické obory, a to jak na středních školách, tak i odborných učilištích. Jedním ze způsobů, jak tomuto neblahému trendu čelit, je zvyšování atraktivity výuky pomocí moderního technického vybavení. V oblasti elektroniky a elektrotechniky se ve výuce může uplatnit velmi široká škála vybavení a pomůcek od měřicích přístrojů po ucelená výuková pracoviště s integrovaným vybavením. Nejnovější trendy v oblasti výuky elektrotechnických oborů představuje již tradičně společnost Diametral spol. s r.o. Pro výuku elektroniky a elektrických měření slouží systém pracovišť nabízený pod obchodní značkou VarioLAB+ (před několika lety nahradil starší, již překonanou koncepci původních stolů

Nové trendy ve výuce jako podpora zájmu studentů o odborné školství

VarioLAB). Pro řadu produktů VarioLAB+ je charakteristické použití přístrojové nástavby se zabudovanými přístroji. Nástavby mohou být umístěny na stolní desce nebo zavěšeny na stojných nohách. V nástavbách mohou být laboratorní zdroje, oddělovací transformátory, autotransformátory, zásuvky jedno- i třífázové, dále měřicí přístroje, jako jsou multimetry, osciloskopy, analyzátory a generátory funkcí. Každá nástavba je vybavena samostatným jištěním. Pracoviště vybavená stoly Vario- LAB+ nejen výrazně zkvalitňují výuku, ale studenty práce s moderní technikou v atraktivním prostředí mnohem víc baví. Druhou skupinu výukových stolů společnosti Diametral spol. s.r.o. tvoří pracoviště dodávané pod názvem VarioSTAV. Již název napovídá, že se jedná o systém, který má něco společného se stavěním. V případě VarioSTAVu jde o praktické sestavovaní a zapojování elektrických obvodů. Základ pracoviště tvoří dvojice stojných noh a pracovní deska, které jsou odvozeny od VarioLABu+. Hlavní část celého výukového systému je tvořena speciální děrovanou deskou. Do čtverhranných otvorů v desce jsou pomocí speciálních patentovaných příchytek připevňovány jednotlivé komponenty. Díky naprosté variabilitě lze na děrovanou desku připevnit prakticky cokoli. Jednotlivé prvky obvodů lze bez použití nástrojů jednoduše „nacvaknout“ na výukovou desku. Studenti tak neztrácí zbytečně čas montáží prvků a maximum času mohou věnovat samotnému řešení úlohy. Původně byl systém navržen pro výuku silnoproudých oborů, jako jsou provozní elektrikáři, ale rozšiřování systému VarioSTAV do dalších oblastí je velice rychlé. V současnosti existují moduly pro výuku silnoproudu z oblasti elektrorozvodů, jedno- i třífázových elektromotorů, zabezpečovací techniky, videoterminálů, docházkových systémů, telefonních ústředen, datových rozvodů, satelitní a TV techniky a PLC automatů. Využití VarioSTAVu není omezeno pouze na školství. Velmi zajímavá aplikace je například ve společnosti ČEZ a.s., kde jsou prováděna specializovaná měření na elektroměrech pro energetické společnosti z celého světa. V rámci propagace svých produktů společnost Diametral spol. s r.o. pořádá pravidelná „roadshow“ na školách. Na tyto akce pravidelně zve zájemce z odborných škol z celé ČR. Díky využití technologických a výukových stolů VarioLAB+ a VarioSTAV ve školství mohou zcela nepochybně jednotlivé školy lépe zaujmout žáky posledních ročníků základních škol a přesvědčit je ke studiu právě na jejich škole. Pokud máte zájem se dozvědět více, zúčastnit se předváděcí akce nebo si nechat vypracovat nezávaznou nabídku, stačí se podívat na www.variolab.cz.