česky english Vítejte, dnes je sobota 20. červenec 2024

Představujeme zajímavé společnosti: Codaco Electronic

DPS 2/2014 | Články
Autor: Redakce

Codaco Electronic jako ryze česká firma je se svými komunikačními systémy pro zdravotnictví známá nejen u nás, ale i ve světě. Začátky její činnosti na počátku 90. let byly typické pro tehdejší dobu, kdy se lidem s vlastními nápady otevíraly nové možnosti. Kamarádi, kteří tehdy montovali signalizační a komunikační zařízení pro zdravotnictví vyráběné u nás, znali jejich slabiny z bezprostředního kontaktu s lidmi, kteří instalované systémy používali. Představa, že by měli pokračovat v montáži těchto výrobků a být i nadále závislí na dodavatelích takových zařízení, je přivedla k myšlence vlastní výroby. Jak říká jeden ze tří původních zakladatelů firmy: „… byli jsme mladí, měli hlavu plnou nápadů a věřili jsme, že to dokážeme vymyslet a vyrobit lépe“. A tak v roce 1993 vznikla firma Codaco Electronic, zpočátku jako sdružení fyzických osob. Název společnosti stojí za zmínku, vznikl totiž rychle a na poslední chvíli při čekání na chodbě na zápis o založení tohoto sdružení.

Prvním výrobkem firmy bylo signalizační zařízení, jehož prvním uživatelem bylo již v následujícím roce dětské oddělení nemocnice v Brně. I když je signalizační zařízení jednodušší než komunikační, byl to začátek a samozřejmě také radost z prvního prodeje. To už ale ve firmě pracovali na vývoji skutečného komunikačního systému, na který dostali objednávku dokonce dopředu. Zde je potřeba zdůraznit, že ve firmě Codaco Electronic udělali již na začátku jedno zajímavé, ale důležité rozhodnutí – vše, co nesouviselo s vývojem a výrobou, svěřili jiné spolupracující firmě, znalé daného oboru. Tím odpadly starosti s marketingem, projekcí, zajištěním montáže a školení. Pokud měl konečný výrobek obstát v porovnání s konkurencí, nemohlo přece jen několik málo pracovníků v začínající firmě dělat všechno.

Začátky a starosti spojené s podnikáním byly v mnohém podobné jako u ostatních začínajících firem té doby. Prostory starého rodinného domu se na čas přeměnily v kancelář i výrobní dílnu, úprava mechanických dílů i pájení se provádělo ručně. Prvním nutným vybavením se stal počítač 386 a software pro návrh desek plošných spojů.

Obr. 1

S tím, jak se výroba rozšiřovala, staly se původní prostory malé, a tak firma po několika letech zakoupila menší objekt v areálu tehdejší Tesly Valašské Meziříčí, který si svépomocí přestavěla podle svých potřeb. To už ale byla doba, kdy bylo nutné investovat do výrobních zařízení – jako první přišla na řadu pájecí vlna. V té době se také Codaco Electronic změnilo ze sdružení fyzických osob na veřejnou obchodní společnost.

Ve vývoji komunikačních systémů pro zdravotnictví hrála pro firmu důležitou roli konkurence. Tou nejbližší byla a je jiná česká firma se sídlem doslova nedaleko, takže porovnání výrobků bylo poměrně jednoduché. Aby bylo možné ohodnotit i zahraniční konkurenci, začala se firma Codaco Electronic účastnit mezinárodních výstav konaných v Evropě a Asii. To pomohlo dotáhnout vlastní výrobky na úroveň známých firem v tomto oboru a proniknout na náročné zahraniční trhy. I když Čechy, Slovensko a Rusko zůstávají i nadále hlavním odběratelem, podíl zahraničního obchodu i do dalších zemí se trvale zvyšuje.

Kromě desek plošných spojů a plastových dílů ve firmě vyrábějí celé zařízení sami. Po opětovném rozšíření objektu se postupně vybavili potřebným zařízením pro pájení a osazování SMD součástek včetně selektivního lakování a testování. Zavedení softwaru pro kompletní dokumentaci výrobku pak umožňuje opakovaně vyrábět série zařízení ve stejné kvalitě i s větším odstupem času.

Firma Codaco Electronic je od začátku věrná svému původnímu záměru – věnovat se výhradně vývoji a výrobě vlastních produktů, a tak ani nenabízí své případné volné kapacity dalším zájemcům.

S tím, jak se vyvíjel trh s komunikačními zařízeními pro zdravotnictví, vznikla potřeba řídicího systému určitých specifických vlastností. A protože takový systém nebyl dostupný, vyvinuli ve firmě Codaco Electronic vlastní, který dnes nabízejí i zájemcům z jiných oborů. Těm slouží zejména pro řízení jednoúčelových strojů, průmyslových myček, praček, pecí atd. Řídicí systémy se tak staly druhým hlavním pilířem činnosti firmy.

Od roku 2005 je Codaco Electronic společnost s ručením omezeným. V současné době nabízí vedle svého řídicího systému široký sortiment komunikačních a signalizačních zařízení určených pro nemocnice, sanatoria, ústavy sociální péče atd. Ty zajišťují komunikaci mezi pacienty či klienty a personálem: od vyvolávacího systému v ordinacích přes signalizační systém sestra–pacient až po ucelený a komfortní komunikační systém pro lůžková oddělení zdravotnických zařízení. To vše představuje celkem asi 170 aktuálně vyráběných produktů a udržování dalších 130 typů již nainstalovaných zařízení v provozu.

Více informací o společnosti Codaco Electronic naleznete na webových stránkách www.codaco.cz.