česky english Vítejte, dnes je sobota 20. červenec 2024

Programy pro převod PDF – DWG / DXF

DPS 2/2015 | Články
Autor: Ing. Radek Řezníček, CADware

Problém předávání elektronických výkresů a jejich kompatibility je stále aktuálnější. Každý CAD program má, pro něj specifický, odlišný výstup s ohledem na jeho další použití. Nejrozšířenějším standardem pro dokumentaci je Portable Document Format (PDF), přestože není primárně určen pro technickou praxi. Proto často vzniká požadavek extrakce původně vektorového obrázku převedeného do tohoto formátu zpět do jeho nativní podoby. Protože nejrozšířenějšími sjednocujícími formáty mezi CAD programy jsou formáty DWG či DXF, mělo by smysl převést PDF alespoň do jednoho z těchto dvou, aby bylo možné opět plně využít výhody vektorové reprezentace. Jak ale najít převodník, který je pro danou úlohu ten nejlepší z pohledu správné extrakce, ceny i jednoduchosti ovládání? Snad naleznete v tomto článku alespoň částečné řešení a najdete mezi uvedenými programy některý, který vám bude vyhovovat.

Všechny níže zmíněné programy prošly stejným testem převodu mapy tratí ČR, stažené ze stránek Českých drah [1]. Výsledek tohoto testu pro každý program následuje pod odstavcem o tomto programu.

obr1_CD

Obr. 1 Výřez z konvertované mapy železničních tratí v ČR v pdf

Inkscape

Nejlevnějším programem pro převod z formátu PDF do DXF je program Inkscape. Tento editor vektorové grafiky je zdarma ke stažení [2], přičemž se jedná o open source s poměrně širokou zákaznickou základnou. Jeho primárním účelem je úprava vektorových obrázků. Převod z PDF do DXF se jednoduše provede změnou přípony souboru na DXF při ukládání. Je možné ho používat jak na Windows, MAC OS, tak na Linuxu. Neumí ukládat ani pracovat se soubory formátu DWG. Program neoznámí chybu při ukládání se změněnou příponou a v takovém případě uloží nečitelný soubor.

obr2_Inscape

Obr. 2 Zkonvertovaný soubor DXF opět načtený zpět do Inkscape

Aide PDF to DXF Converter

Placený software od společnosti Aide CAD Systems je, jak už název napovídá, určen výhradně pro hledaný převod. Umožňuje pouze nahrání PDF souboru a jeho konverzi do DXF. Není zdarma, stojí 180 dolarů, ale obsahuje i oboustranný konvertor DXF-DWG. Jeho ovládání je jednoduché – po načtení jednoho nebo více PDF souborů se spuštěním konverze převede obsah do DXF formátu, a to do zdrojové či vybrané složky. Další informace lze nalézt na anglické stránce výrobce [3]. K dispozici je zkušební verze programu, kterou lze 20krát spustit. Program sám nezobrazuje načtené PDF soubory ani konvertované DXF výkresy. Extrakce dat je rychlá a program automaticky oddělí obrázky od textu a uloží je do samostatné složky.

Any PDF to DWG Conver ter

Vystupuje pod jiným názvem, ale funkčností i cenou (180 dolarů) je stejný jako převodník od Aide.

obr3_Aide

Obr. 3 Zkonvertovaný výsledek v Any PDF do DWG

Scan2CAD

Program, u něhož je podle ceny (699 dolarů) zřejmé, že se nejedná o jednoúčelový převodník, ale o sofistikovanější program. Na rozdíl od ostatních programů zachoval čárkovanou čáru, nenahradil ji čárou plnou. Na druhou stranu při prvním pokusu nepřevedl kružnice s malým poloměrem, které v testovacím souboru představovaly města. Nedoplnil čáry tam, kde je protínají texty, a některé texty vynechal, takže v křivkách jsou místy mezery. Podle informací u programu jsou 3 ze 4 fontů nepřeveditelné jako text, což je pouze omezení verze programu (v. 8), nikoliv chyba. Kružnice jsou převedené jako pevné bílé kruhy a jedná se tedy o chybu v programu. Demo verze a více informací je na webových stránkách [4].

obr4_new_Scan2cad

Obr. 4 Zkonvertované PDF v programu Scan2CAD

Able2Extract

Další z řady placených programů, který toho umí trochu víc než pouhý převod PDF do DXF, je program Able2Extract. Tento program zvládá převod načteného PDF dokumentu do formátů Wordu, Excel, Powe- Point, openOffice, HTML, DXF a do rastrového formátu obrázku. Několika kliknutími – otevřením, označením oblasti pro převod a vybráním výstupního formátu – načtený soubor snadno převedete. Program lze stáhnout a zakoupit za 100 dolarů, stejně jako pořídit demo na webových stránkách [5]. Program nezobrazuje výslednou konverzi.

obr5_Able

Obr. 5 Konverze PDF do DXF v programu Able2Extract

Print2CAD

Podle mého názoru nejpropracovanější program ze zmiňovaných čistých převodníků. Ovládání je o něco méně intuitivní než v případě Able2Extract, ale pokud se jím prokoušete, dokážete vybrat výstupní formát naprosto přesně, nejen DWG či DXF, ale i jejich verzi (podle roku). Program nepřevádí pouze z PDF, umožňuje také převody HPLG/EPS, TIFF/JPEG do DWG/DXF, z PDF na TIFF/ JPEG nebo z vektorových formátů na PDF. Můžete si také pohrát s přesným nastavením požadované vektorizace. Umí zobrazovat zdrojový i převedený soubor, přičemž jeho cena je 229 dolarů. Na jeho domovské stránce [6] je možné si stáhnout 30denní demoverzi, která uprostřed převedeného souboru obsahuje obdélník se znakem programu.

obr6_new-Print2Cad

Obr. 6 Konverze v programu Print2CAD

Závěr

Je třeba říci, že pro převod různých typů souborů je výhodné použití různých programů. Ohledně tématu konverze z PDF do vektorového formátu najdete na fórech a obecně na internetu mnoho informací, z nichž některé si i někdy protiřečí. Obecná rada k výběru převodníku neexistuje, obzvláště když k porovnávacím kritériím zařadíte ještě cenu. Ani vyšší cena není totiž zárukou vyšší kvality a spolehlivosti převodu.

Odkazy:

[1] http://www.cd.cz/vnitrostatni-cestovani/mapa-site/mapa-zeleznicnich-trati/-5958/

[2] https://inkscape.org/en/

[3] http://www.aidecad.com/pdf-to-dxf-converter.html

[4] www.scan2cad.com

[5] http://www.investintech.com

[6] http://www.backtocad.com/engl/engl-pdf-dwg.html