česky english Vítejte, dnes je pondělí 15. červenec 2024

Veletrh firem v akademickém prostředí

DPS 1/2014 | Články
Autor: prof. Ing. Miroslav Husák, CSc., Katedra mikroelektroniky, FEL ČVUT v Praze

Na Českém vysokém učení technickém v Praze, Fakultě elektrotechnické se uskutečnilo v listopadu 2013 již po sedmé setkání firem se studenty a dalšími zájemci o elektroniku nazvané Mikroelektronika v ČR, kterou pořádala katedra mikroelektroniky ve spolupráci s agenturou CzechInvest – obr. 1.

Veletrh firem v akademickém prostředí 1

Obr. 1 Mikroelektronika v ČR

Firmy prezentovaly své nejnovější výrobky a výrobní zaměření. Hlavním účelem setkání bylo ukázat, že elektronika náleží i v ČR k významným a perspektivním oborům s působností významných firem, představit příležitosti pro zájemce o studium elektroniky, ukázat současný stav a perspektivy dalšího rozvoje elektroniky a mikroelektroniky v ČR a též i význam přímého propojení vzdělávacího procesu s průmyslovými firmami. Zúčastněné firmy přispěly významnou měrou k popularizaci oboru a poznatků z perspektivního vývoje mezi účastníky. Úspěch našich firem ve světové konkurenci je založený především na velmi dobrých odborných znalostech, které umožňují vytvářet vysokou hodnotu přidané lidské práce, tj. hodnoty, se kterými se absolventi mohou velmi dobře uplatnit na světovém trhu práce. Akce se zúčastnilo více než 140 návštěvníků – obr. 2.

Veletrh firem v akademickém prostředí 2

Firma ASICentrum je největší vývojové středisko švýcarské společnosti EM Microelectronic (součást výrobce hodinek Swatch Group), specializuje se na návrh integrovaných obvodů s napájecími napětími a extrémně nízkými příkony. Složité čipy jsou schopny získávat napájecí energii z elektromagnetického pole generovaného čtečkou. Firma představila několik vybraných výsledků práce svých návrhářů. Obvod EM4325 je univerzální a víceúčelový semiaktivní BAP RFID čip s integrovaným teplotním senzorem pro měření teploty od –40 do +64 °C. Čip je možné připojit k programovatelnému externímu rozhraní, které umožní přístup k pokročilým aplikacím, tj. funkce obvodu jako RFID tag nebo jako RFID rozhraní či modem pro embedded aplikace. Příklady dvou tagů s čipem EM4325 jsou na obr. 3. SensTag pracuje v pasivním režimu, Confidex v semiaktivním režimu (uvnitř tagu je zalisovaná plochá baterie).

Veletrh firem v akademickém prostředí 3

Obr. 3 Tagy s čipem EM4325

Pražské zastoupení irské firmy Silicon & Software Systems (S3 Group) se zabývá poskytováním služeb v návrhu zákaznických integrovaných obvodů pro technologické firmy, které jsou lídry na trhu, ať už jako výrobci polovodičových součástek, nebo OEM produktů. Firma představila výsledky své práce ve vývoji digitálních IC, SoC obvodů, Mixed-signal SoC obvodů, FPGA návrhů či portfolio vlastních analogových IP bloků. Vyvíjené obvody jsou určeny především do produktů z oblasti spotřební elektroniky, satelitní/mobilní komunikační techniky nebo automobilového průmyslu. Letos firma S3 Group představila novou platformu power managementu, kterou nabízí svým zákazníkům jako konfigurovatelné IP makro nebo finální ASIC obvod. Platforma nabízí možnost řízení napájení externích obvodů na desce plošných spojů nebo bloků ve stejném ASIC obvodu pomocí DC/DC měničů, lineárních regulátorů apod. Řídicí logika platformy umožňuje nezávislé vypínání jednotlivých zdrojů napětí, a tím efektivní řízení spotřeby finálního produktu v mobilních telefonech, tabletech a dalších bateriově napájených spotřebičích.

ON Semiconductor jako světový výrobce polovodičových součástek, reprezentovaný jedním ze svých návrhových center (SCG Czech Design Center s.r.o. se sídlem v Rožnově p. R.), představil kompletní výrobní proces integrovaného obvodu, návrhy konkrétních integrovaných obvodů vyvinutých v rožnovském design centru, ukázky standardních pouzder těchto obvodů, ve kterých jsou dodávány firmám SONY, LG, LiteOn, Samsung nebo světovým distributorům polovodičových součástek. Byly představeny některé finální aplikace rožnovských obvodů, např. 90W flyback zdroj s vysokou účinností pro noteboky nebo supertenký napájecí zdroj pro LED podsvětlení TV, LED aplikace s řídicími obvody – obr. 4.

Veletrh firem v akademickém prostředí 4

Obr. 4 Firma On Semiconductor

Společnost Micro-Epsilon patří mezi špičkové výrobce senzoriky, a to zejména v oblasti měření vzdálenosti, polohy a profilu, bezkontaktního měření teploty pomocí infračervených snímačů a termokamer. Byl prezentován konfokální systém pro měření vzdálenosti nebo tloušťky transparentních materiálů – obr. 5. Umožňuje měření tloušťky až 7 vrstev transparentních materiálů. S novou řadou snímačů IFS2405 lze dosáhnout rozlišení již od 10 nm.

Veletrh firem v akademickém prostředí 5

Obr. 5 Konfokální systém pro měření vzdálenosti nebo tloušťky transparentních materiálů firmy Micro-Epsilon

Firma ROHDE & SCHWARZ z Vimperka se 600 zaměstnanci, výrobce špičkové měřicí a vysílací techniky, představila zájemcům o studium na ČVUT vlastní stipendijní program, nabídla jim možnost odborných stáží a témat bakalářských či diplomových prací a následné možnosti zaměstnání především v pozicích produktových inženýrů. Firma představila signálový generátor SMBV, vektorový analyzátor ZVL a osciloskop RTO – obr. 6.

Veletrh firem v akademickém prostředí 6

Obr. 6 Představené produkty firmy Rhode & Schwarz

Společnost Jablotron uvedla systémové řešení s nejnovějším alarmem JABLOTRON 100, který představuje komplexní řešení zejména pro inteligentní budovy, ochranu majetku, napadení, požár i ochranu osob. Systém variabilně využívá sběrnicové i bezdrátové systémové prvky, což umožňuje zcela nová architektura. Systém je zajímavý především rozsahem komponent, variabilitou počtu periferií, sběrnicovým uspořádáním, novým bezdrátovým protokolem, možnostmi komunikace – obr. 7.

Veletrh firem v akademickém prostředí 7

Obr. 7 Alarm JABLOTRON 100 společnosti Jablotron

Společnost ABB Polovodiče z Prahy prezentovala svůj výrobní program výkonových polovodičových součástek a produkty vlastního vývojové centra – obr. 8.

Veletrh firem v akademickém prostředí 8

Obr. 8 Výkonové polovodičové součástky firmy ABB Polovodiče

SQS Vláknová optika a.s. představila vývojové a výrobní služby zákazníkům, výrobu komponent vláknové optiky a optoelektroniky pro aplikace v oblasti telekomunikací a průmyslu. Současný vývoj a výroba se zaměřují na produkty vláknové optiky, integrované optiky a integrované optoelektroniky v pasivním i v aktivním provedení.

Firma STMicroelectronics z Prahy představila své aplikační návrhy vyvíjené v Praze využívající mikrokontroléry, akcelerometry a další MEMS produkty této významné světové firmy – obr. 9.

Veletrh firem v akademickém prostředí 9

Obr. 9 Firma STMicroelectronics

Česká firma Institut mikroelektronických aplikací (IMA) představila komponenty přístupových systémů a RFID komponenty.

Katedra mikroelektroniky vystavovala práce studentů magisterského oboru „elektronika“ a mladých inženýrů s aplikacemi v zabezpečovacích a přístupových systémech, senzorových technologiích, bezdrátových technologiích, optoelektronických aplikacích a mnoha dalších. Tyto práce byly doprovázeny možností prohlídky specializovaných laboratoří s vybavením určeným pro výzkum i výuku, kde studenti přicházejí do kontaktu s profesionálním hardware i software nástroji využívanými předními světovými firmami. Zájemci měli možnost seznámit se se základy vědecké práce při řešení evropských výzkumných projektů.

Foto: A. Laposa, J. Foit, J. Náhlík