česky english Vítejte, dnes je středa 24. červenec 2024

Súťaž mladých elektronikov na Slovensku

DPS 2/2015 | Články
Autor: Redakce

Na webovej stránke Základnej školy v Trenčíne [1] je stručná informácia: „Krásny úspech dosiahol žiak deviateho ročníka Samuel Půlpán, ktorý v celoslovenskej technickej súťaži mládeže v elektrotechnike obsadil 1. miesto. Žiaka na súťaž vyslalo CVČ Trenčín. Gratulujeme.“

Viac informácií o tejto súťaži sme našli na webovej stránke Strednej odbornej školy v Trenčíne [2]:

Slovenská spoločnosť elektronikov, Ministerstvo školstva SR, EXPO CENTER, a. s., a Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín usporiadali už 36. ročník Celoslovenského finále technickej súťaže mladých elektronikov. Súťaž sa konala v priestoroch SOŠ Trenčín, a to počas 20. ročníka medzinárodného veľtrhu elektrotechniky, elektroniky, energetiky a telekomunikácií Elo Sys 2014, ktorý sa konal v priestoroch výstaviska Expo Center a. s. Trenčín.

Na technickej súťaži mladých elektronikov sa mohli zúčastniť žiaci základných škôl. Usporiadateľ akceptoval aj tých, ktorí boli žiakmi ZŠ v tomto kalendárnom roku, čiže terajší prváci stredných škôl.

Súťaž mladých elektronikov na Slovensku

Technická súťaž

V tejto kategórii každý účastník súťaže najprv vypracoval odborný test, zameraný na základné poznatky z elektrotechniky. Test obsahoval celkovo 15 otázok, ktoré značne prevyšovali učivo základnej školy.

V praktickej časti dostali súťažiaci vyleptaný plošný spoj, súčiastky, schému zapojenia a osadzovací plán. Úlohou mladých elektrotechnikov bolo osadiť súčiastky a oživiť výrobok. Názov hry bol „Simon Says: The Game!“ Ide o hru riadenú mikroprocesorom so 4 tlačidlami a 4 prislúchajúcimi LED diódami rôznej farby.

Na celoslovenskom finále sa zúčastnilo celkovo 29 žiakov od Bratislavy až po Vranov nad Topľou. Najvyššie bola hodnotená kvalita spájkovania a funkčnosť výrobku. Viac ako polovica súťažiacich mala fungujúci výrobok. Celkové prvenstvo v tejto súťaži získal Samuel Půlpán z Trenčína. Ako druhý sa umiestnil Jakub Sokolík zo ZŠ v Považskej Bystrici, na treťom mieste skončil Matúš Vajda z Budatína pri Žiline.

Súťaž prinesených výrobkov

V tejto kategórii hodnotili všetci účastníci súťaže anketou. Žiaci ich obhajovali pred odbornou porotou. V tejto súťaži sa na 1. mieste umiestnil Andrej Bača z Prešova, ktorého regulovateľný zdroj získal najviac bodov. Za ním skončili Filip Barna a Dárius Krišta – obaja z Vranova nad Topľou.