česky english Vítejte, dnes je sobota 20. červenec 2024

VeSys pro dokumentování kabelových (vodičových) svazků

DPS 4/2016 | Články
Autor: Martin Maschita, CADware s. r. o.
vesys-titul.png

I elektronika bývá mnohdy navzájem propojená pomocí kabelových (vodičových) svazků, a tak je otázka vhodného softwaru na místě. Mentor Graphics, výrobce EDA softwaru, nabízí dva programy – VeSys a Capital. Oba programy jsou sice určené pro zpracování dokumentace kabelových (vodičových) svazků, ale na různých výkonových a cenových úrovních.

Capital je volbou pro firmy, které navrhují komplexní výrobky velkými týmy odborníků, kde je nezbytná úzká spolupráce a integrace. Typickými objekty pro kabelové svazky navržené v programu Capital jsou lodě, letadla nebo automobily. VeSys je na druhé straně určen pro firmy s menšími návrhovými týmy, kde je rozhodující jednoduchost v používání, náklady na pořízení a funkčnost. Kabelové svazky navržené v programu VeSys bývají typicky použité ve strojích a dopravních prostředcích (automobily, nákladní vozy, traktory, železniční vagony a lokomotivy atd.).

Oba programy jsou kompatibilní – data návrhu svazku vytvořeného v programu VeSys jdou použít v programu Capital.

Kreslení schematického zapojení je sice dosti podobné schématům v elektronice, ale přesto není stejné. Kromě jiných schematických symbolů (relé, pojistky, konektory atd.) se tu realizují některé specifické požadavky na elektroschéma, jako je možnost definovat průřezy vodičů, zakončení žil kabelů nebo vodičů (dutinka, očko, vidlička, atd.) a odvolávky na navazující symboly jednoho prvku.

Při přechodu ze schématu do návrhu kabelového (vodičového) svazku se postupuje podobně jako při návrhu desky plošných spojů – program si čte data ze schématu, zná použité součástky a jejich vzájemné propojení. Součástky se rozmístí podle potřeby a propojí kabely či vodiči, přičemž postupně vzniká svazek. V knihovně dílů jsou potřebné položky, jako např. průchodky, koncovky vodičů a žil kabelů.

Obr1

Obr. 1 VeSys Design pro kreslení elektrického zapojení kabelových svazků

Obr2

Obr. 2 VeSys Harness pro 2D návrh kabelového svazku

 

Nejedná se o jednoduché kreslicí programy, ale inteligentní software, který je specializován pro daný účel. Podobně jako při návrhu desky i tady se uplatňuje návaznost mezi schematickým zapojením a fyzickým propojením, takže se eliminuje možnost nesprávného připojení či použití nevhodného dílu.

Program VeSys

VeSys sestává ze dvou samostatných programů – VeSys Design pro kreslení schematického zapojení kabelového propojení a VeSys Harness pro zhotovení mechanického výkresu provedení kabelového svazku. Každý z těchto programů může být používán samostatně.

VeSys Design představuje software pro kreslení elektroschémat specializovaný pro potřeby kabelových svazků. Následná elektrická simulace kontroluje kromě jiného zkraty, pokles napětí, jištění a nedostatečné dimenzování průřezů vodičů. Umožňuje integraci s MCAD systémy pro 3D tažení kabelových svazků a zpětnou anotaci délky vodičů (kabelů). VeSys Harness je 2D návrhový program, který si čte data o zapojení a použitých komponentech ze schématu nakresleného v programu VeSys Design a umožňuje návrh provedení kabelového svazku. Délky jednotlivých částí svazku se definují ručně, odměřením na skutečném zařízení, nebo z 3D CAD systému, kde je model zařízení.

 

Více informací: www.mentor.com/products/electrical-design-software/vesys-circuit-design/