česky english Vítejte, dnes je čtvrtek 29. únor 2024

Elektronický průmysl v Evropě a ve světě

DPS 1/2013 | Články
Autor: Ing. Milan Klauz

Stejně jako minulý rok, i tentokrát měl Walter Custer z firmy Custer Consulting Group (USA) na veletrhu electronica 2012 prezentaci o prognózách globálního vývoje elektronického průmyslu, ze které zde přinášíme stručný přehled.

Hodnocení stávající situace

Na elektronický průmysl ve světě dolehly nepříliš dobré celosvětové hospodářské výsledky. Evropa vydává peníze na záchranu svých členů a její spotřebitelé šetří. USA tíží zadlužení a nezaměstnanost, zatímco Čína zápasí s růstem mezd, slabším exportem a nespokojeností pracujících. Japonsku škodí vysoká hodnota jejich vlastní měny a slabá domácí poptávka. Zatímco USA vykazují velmi mírný růst, jihovýchodní Asie zažila nevýrazný podzim, který normálně bývá pro výrobce hlavní sezónou.

Výroba elektroniky ve světě

Elektronický průmysl v Evropě a ve světě 1

Obr. 1 Výroba elektroniky ve světě podle regionů

Podíl jednotlivých částí světa na globální produkci elektroniky je na obr. 1. Není žádným překvapením, že je největším výrobcem opět Asie (zde rozdělena na Japonsko a zbytek Asie). Kdybychom se podívali podrobněji na rozložení výroby v Asii, byly by to hlavně země, jako jsou Čína, Tchaj-wan, Korea, Indie, Thajsko a další země jihovýchodní Asie.

Elektronický průmysl v Evropě a ve světě 2

Obr. 2 Celková výroba elektroniky podle odvětví

Na obr. 2 je vidět, jak je celková výroba ve světě rozdělena podle jednotlivých odvětví, kde mají nadpoloviční podíl komunikace a výpočetní technika. Zde je také dobře patrný vzestupný trend výroby elektroniky pro automobilový průmysl.

Elektronický průmysl v Evropě a ve světě 3

Obr. 3 Podíl jednotlivých typů počítačů na trhu

Výroba elektroniky pro počítače si i nadále udržuje jedno z hlavních postavení. V této souvislosti je zajímavé se podívat na trh s počítači – na obr. 3 je např. vidět, že tzv. netbooky (žlutá) ustoupily před tablety (zelená), jejichž výroba neustále stoupá. Zajímavé údaje nabízí obr. 4, kde je znázorněn růst/pokles dodávek elektroniky ve 3. čtvrtletí 2012 v porovnání se stejným obdobím roku 2011. Hluboký propad solární techniky i menší pokles většiny ostatních oborů, může být jen stěží vykompenzován růstem dodávek pevných disků a dalších zařízení pro ukládání dat, nebo opatrným růstem dodávek pro internet či komunikace.

Elektronický průmysl v Evropě a ve světě 4

Obr. 4 Porovnání dodávek podle oborů za 3Q 2011 a 2012

Na obr. 5 je přehled růstu výroby elektronických zařízení za poslední roky včetně prognózy do budoucna. Z něho vyplývá předpokládaný růst výroby v USA i v Evropě, který však nemůže konkurovat výši růstu v Číně a jihovýchodní Asii. Lze si také všimnout propadu výroby v Japonsku, kde se opětovný růst předpokládá až za dva roky.

Elektronický průmysl v Evropě a ve světě 5

Obr. 5 Růst objemu výroby elektroniky

Statistika výroby desek plošných spojů (DPS) není žádným velkým překvapením (obr. 6). Největší objem výroby si i nadále udržují asijské země (Čína, Tchaj-wan, Japonsko, Jižní Korea), vždyť každá z nich vyrábí podstatně více desek než Evropa a USA s Kanadou dohromady. Protože graf zahrnuje pevné i ohebné desky, není z něj patrné, že velkými výrobci ohebných (flex) a flex-rigid desek jsou Tchaj-wan a Jižní Korea, takže postavení Číny již není tak dominantní, jako v případě výroby pevných desek.

Elektronický průmysl v Evropě a ve světě 6

Obr. 6 Výroba DPS ve světě podle regionů

Výroba DPS v Evropě

Dvě třetiny výroby DPS v Evropě zajišťují německy mluvící země (Německo, Rakousko, Švýcarsko). Přesto i v těchto zemích došlo k zavření některých provozů, což způsobilo pokles výroby o zhruba 10 % v porovnání s rokem 2011. Problém mají zejména kapitálově slabší firmy, které se obtížně vyrovnávají se ztrátami z roku 2009.

Výrobci desek ve Švýcarsku se potýkají s vysokým směnným kurzem švýcarského franku, který tak činí jejich výrobky méně konkurenceschopné. I tak se jim ale daří držet „hlavu nad vodou“.

Francie a Velká Británie se podílejí na výrobě v Evropě asi 7 až 10 %. Pokles objednávek pro armádu se projevuje v poklesu výroby asi o 15 % v porovnání s rokem 2011. Střední a severní Evropa má omezené možnosti výroby desek a pokles jejich výrob se odhaduje na 10–15 %. K tomu přispívá i zastaralá technologie výroby, která jim neumožňuje vyrábět náročné typy desek.

Elektronický průmysl v Evropě a ve světě 7

Obr. 7 Výroba DPS v Evropě podle regionů

Výroba elektroniky v Evropě

Elektronický průmysl v Evropě a ve světě 8

Obr. 8 Porovnání dodávek podle oborů za 3Q 2011 a 2012

K získání představy o situaci výroby elektroniky v Evropě může posloužit obr. 8, kde je zachycen růst/pokles dodávek elektroniky podle jednotlivých oborů za 3. čtvrtletí 2012 v porovnání se stejným obdobím roku 2011. Na rozdíl od přehledu na obr. 4, který porovnával situaci celosvětově, v Evropě žádný obor nezaznamenal až tak výrazný propad. Za pozornost také stojí výrazný (a již dlouhodobý) růst dodávek elektroniky pro letecký a vesmírný průmysl (viz také obr. 12), stejně jako pro zdravotnictví.

Elektronický průmysl v Evropě a ve světě 9

Obr. 9 Výroba elektro/elektroniky pro automobilový průmysl

Na dalších grafech (obr. 9–12) jsou detailnější záznamy objemu výroby v jednotlivých sektorech elektroniky v Evropě v uplynulých letech. Zajímavý záznam je na obr. 9, kde je vidět zřejmý pokračující pokles výroby elektroniky (spolu s elektrotechnikou) pro automobilový průmysl. I když obr. 10 zahrnuje více oborů, zdá se, že výroba počítačů v Evropě má rovněž klesající trend. Výroba elektroniky pro účely měření, testování a navigace (obr. 11) se patrně vrátila na svůj vrchol nebo se k němu blíží. Snad jediný obor elektroniky v Evropě, který má jasně a dlouhodobě stoupající tendenci, je letecký a kosmický průmysl (obr. 12). Posoudíme-li výrobu elektroniky podle údajů z výroby osazených desek (obr. 13), potom se Evropa vyrovnává s propadem minulých let a má tendenci mírně růst.

Elektronický průmysl v Evropě a ve světě 10

Obr. 10 Výroba počítačů a elektronických a optických zařízení

Elektronický průmysl v Evropě a ve světě 11

Obr. 11 Výroba elektroniky pro měření, regulaci, testování a navigaci

Elektronický průmysl v Evropě a ve světě 12

Obr. 12 Výroba elektroniky pro letecký a kosmický průmysl

Elektronický průmysl v Evropě a ve světě 13

Obr. 13 Výroba osazených DPS

Custer Consulting Group

Konzultační firma Custer Consulting Group provádí průzkumy trhu, marketingové analýzy a ekonomické prognózy v oblasti elektroniky, zejména polovodičů i pasivních součástek, desek plošných spojů, solárních článků, materiálů, EMS a ODM, výrobního zařízení, dodávek pro elektronický průmysl atd.

Walter Custer

Jako bývalý ředitel největšího kanadského výrobce DPS je Walter Custer uznávaným odborníkem na technologii výroby desek. Je také dlouholetým aktivním členem asociací IPC a EIPC. V Čechách bylo možné se s ním setkat na zimní konferenci EIPC 2012 v Praze, kde měl odbornou přednášku. S naší zemí ho také pojí skutečnost, že jeho předkové pocházeli z jihočeského Písku.

Další informace o jeho fi rmě a konzultačních službách můžete najít na: http://custerconsulting.com.