česky english Vítejte, dnes je pondělí 22. červenec 2024

Přehled výroby DPS v ČR a SR

DPS 6/2013 | Články
Autor: Ing. Milan Klauz, CADware

Tímto článkem navazujeme na statistické přehledy o výrobě desek plošných spojů v ČR a SR, které byly uveřejněny na stránkách tohoto časopisu v minulých letech. Údaje o objemu výroby v roce 2012 pocházejí od stejných firem jako v minulosti, a tak, i když nejsou zastoupeni úplně všichni výrobci, dává tento přehled poměrně relevantní informaci o tom, jakým směrem se toto odvětví u nás vyvíjí.

Výsledky jsou znázorněny na jednotlivých grafech zvlášť pro Českou republiku (obr. 1) a pro Slovensko (obr. 2). Protože podíl 6 a vícevrstvých desek je pořád ještě malý v porovnání s výrobou 4vrstvých desek, jsou tyto typy desek v grafech zobrazeny společně jako „Vícevrstvé desky“. Podobně tomu je u ohebných a flex-rigid desek, které jsou společně s dalšími druhy (např. na Al podložce) zahrnuty v kategorii „Různé“. Podrobnější informace o objemu výroby jednotlivých typů desek jsou pak uvedeny v následujícím textu.

Obr. 1

Obr. 1

Obr. 2

Obr. 2

Výroba DPS v České republice

Z obr. 1 je zřejmé, že výroba neprokovených desek plošných spojů v České republice klesla v roce 2012 v porovnání s rokem předcházejícím o 8 %, tedy na 8 667 m2. Stejně tak mírně poklesla i výroba dvoustranných prokovených desek na 20 180 m2(–6,5 %). Výroba vícevrstvých DPS kupodivu nepatrně vzrostla oproti roku 2011, a to na 3 233 m2, stejně jako produkce desek zahrnutých v kategorii „Různé“ (ohebné a flex-rigid desky, desky s Al podložkou atd.), která stoupla dokonce o 100 % na 575 m2. Kooperace se zahraničními výrobci naopak znatelně poklesla na 3 279 m2(–33 %).

Výroba DPS na Slovensku

Na obr. 2 je znázorněn trend výroby desek na Slovensku za poslední 4 roky. I když tento přehled nezahrnuje všechny významné slovenské výrobce DPS, přece jen naznačuje určité směřování vývoje. Výroba neprokovených desek v roce 2012 stoupla v porovnání s rokem 2011 o 14 % na 3 715 m2, zatímco výroba oboustranných desek poklesla o 5 % na 3 287 m2. Výroba vícevrstvých desek rovněž poklesla, a to o 16 % na 560 m2. Kategorie desek „Různé“ zůstala vloni v porovnání s rokem 2011 téměř beze změny. Kooperace se zahraničím je ve statistice samostatně zahrnuta teprve podruhé a vykazuje pokles na 222 m2.

Závěr

I když uvedený přehled objemu výroby nezachází do příliš velkých detailů, přece jen indikuje určitý směr, kterým se výroba DPS v Čechách a na Slovensku ubírá. Jednostranné a dvoustranné desky jsou stále hlavní výrobní náplní, zatímco výroba vícevrstvých desek je jen okrajovou záležitostí. To ostatně také dobře koresponduje s celosvětovými statistikami, které ukazují, že i přes masovou výrobu velmi náročných desek (mobilní telefony, tablety atd.) existuje stále mnoho výrobků, v nichž nacházejí své uplatnění jednodušší typy desek.

V souvislosti s vývojem výroby DPS v Čechách a na Slovensku je dobré si připomenout také situaci, ve které se nacházejí výrobci desek v celé Evropě – jejich počet se neustále snižuje. Tento trend popsal Michael Gasch (data4PCB) v článku „Výroba DPS v Evropě v roce 2012“ v minulém vydání tohoto časopisu. I když objem výroby desek u nás není nijak velký a zaměřuje se především na jednodušší typy desek, houževnatost, s jakou jsou místní výrobci schopni obstát na trhu, nemá v Evropě obdoby. Vždyť za posledních 15 let nemusel prakticky žádný z hlavních výrobců desek v Čechách a na Slovensku ukončit svou činnost. Navíc je z uvedeného přehledu patrné, že pokles výroby desek není v porovnání se zahraničím nijak dramatický, protože pokles v jedné kategorii je částečně kompenzován zvýšením výroby v kategorii jiné. Můžeme tedy našim výrobcům jen přát, aby tato pozitivní situace pokračovala i nadále.

Děkujeme všem výrobcům desek, kteří nám poskytli svá data, za projevenou důvěru.