česky english Vítejte, dnes je pondělí 22. červenec 2024

Workshop – Selektivní lakování DPS

DPS 6/2013 | Články
Autor: Ing. Jiří Vondráček, Amtest Czech Republic

Přední dodavatel SMT technologií v regionu střední Evropy, firma Amtest Czech Republic, s. r. o., pořádala ve spolupráci s Vysokým učením technickým v Brně, Fakultou elektrotechniky a komunikačních technologií, dvoudenní workshop zaměřený na problematiku lakování DPS s lakovacími automaty Asymtek. Workshop se konal ve dnech 11. a 12. září. Cílem workshopu bylo krátké představení novinek v oblasti selektivního lakování u firmy Asymtek a dále pak zopakování základních znalostí ohledně programování a kalibrace stroje pro zabezpečení výroby s vysokou opakovatelností a excelentní kvalitou. Celkový počet účastníků workshopu byl vzhledem k reálné práci na lakovacích automatech omezen na 24 účastníků. Tato kapacita byla rychle naplněna a některé zájemce jsme k naší lítosti museli odmítnout.

Bez názvu

První den byl věnovaný čtyřem oblastem. Prvním přednášejícím byl Jacques Mycke z firmy Asymtek s přednáškou zaměřenou na novinky v oblasti selektivního lakování. Každý, kdo se zabývá technologií selektivního lakování, by si měl uvědomit následující synergii.

Obr. 1 Selective Conformal Coating Challenges

Obr. 1 Selective Conformal Coating Challenges

Obr. 2 Dyne pens

Obr. 2 Dyne pens

U většiny problémů a defektů při selektivním lakování je první reakcí uživatele, že problém je ve stroji, ale v mnoha případech je nakonec důvodem problém s lakem nebo deskou DPS. Pro eliminaci vlivu změn parametrů laku má firma Asymtek několik procesních doplňků, které nám například zabezpečí stálou teplotu/ viskozitu laku nebo automaticky verifikují šířku nanášené stopy. Bohužel ale jen málo uživatelů zatím věnuje patřičnou pozornost problematice čistoty substrátu (DPS). K základním parametrům u substrátu patří například měření povrchového napětí. Pro informativní měření existuje velmi jednoduchá a snadná metoda měření pomocí DYNE fixů. Před lakováním by tato hodnota měla být pro většinu běžně užívaných materiálů lepší než 38 Dyne.

Společnost Asymtek uvedla na trh inovovaný aplikátor typu „film coat“ pro neatomizované nanášení materiálů s označením SC-280. Tento aplikátor umožňuje konfiguraci pro tlakový i vyhřívaný cirkulační okruh materiálu. Vzhledem k použití elektropneumatických regulátorů pro nastavování procesních parametrů u lakovacího automatu Asymtek SL-940 umožňuje nanášet materiály v různých šířkách stopy včetně pulsních řízení, a tedy i nanášení velmi malých bodů. Touto virtualizací dalších nástrojů je umožněno snížení počtu aplikátorů na hlavě lakovacího automatu a zrychlení celého technologického procesu spolu se snížením náročnosti údržby.

Obr. 3 Asymtek Select Coat® SL-940E Platform

Obr. 3 Asymtek Select Coat® SL-940E Platform

Obr. 4 Asymtek SC-280 Filmcoater

Obr. 4 Asymtek SC-280 Filmcoater

Druhou z řady přednášek byla přednáška zaměřená na normy vztahující se k selektivnímu lakování v elektrotechnice. Přednášejícím byl Attila Nagy z firmy Asymtek.

V zásadě se standardy a normy dělí na:

 • Vládní (MIL, DEF-Stan)
 • Mezinárodní (ISO/IEC)
 • Národní (UL, ASTM, BS)
 • Průmyslové (IPC)
 • Firemní (BMW, Bosch, Siemens)

Obr. 5 Asymtek SC-400 Precise Coat

Obr. 5 Asymtek SC-400 Precise Coat

Obr. 6 Asymtek SC-280 Filmcoater – main features

Obr. 6 Asymtek SC-280 Filmcoater – main features

Dále jsme se více zaměřili na normy:

 • MIL-I-46058C
 • IEC 60664-3
 • UL 746E
 • UL 94
 • IPC-A-610E
 • IPC-HDBK-830

Další přednáška byla zaměřena na správnou tvorbu programu v prostředí ECXP, ve kterém jsou lakovací automaty Asymtek programovány. Přednášejícím byl Ing. Marek Kratochvíl ze společnosti Amtest. Přednáška zahrnovala tematiku správného zvolení souřadnic v programu pro selektivní lakování a dále pak byla zopakována doporučená struktura lakovacího programu se zaměřením na minimalizaci nutnosti jeho korekce v průběhu samotné výroby.

Obr. 7 Vzorová DPS

Obr. 7 Vzorová DPS

Poslední přednáškou v prvním dni byla přednáška, která se zabývala správným provozním nastavením lakovacího automatu před spuštěním výroby. Přednášejícím byl pan Tomáš Boda ze společnosti Amtest. Přednáška popisovala správný postup nastavení a uvolnění lakovacího automatu do sériové produkce. Toto nastavení má významný vliv na výslednou kvalitu lakovacího procesu a umožňuje nastavení lakovacího automatu do stále stejného výchozího stavu před zahájením výroby. Pro tento proces má prostředí EXCP speciální rutinu, kdy je operátor navigován jednotlivými kroky, aby bylo dosaženo správného nastavení. Nastavení je zcela přesné a nezávislé na posouzení operátora, operátor pouze zadá zpět reálné naměřené hodnoty. Pokud je prováděna tzv. charakterizace správně, tak lakovací program nanáší materiál stále stejně a není nutno provádět následné korekce lakovacího programu.

Jako večerní program byla pro účastníky workshopu připravena exkurze do pivovaru Starobrno. V průběhu neformálního večera měli jednotliví účastníci možnost si navzájem sdělit své poznatky a zkušenosti ze své praxe, a to nejen se selektivním lakováním.

Druhý den byl zaměřený na praktickou práci s lakovacím automatem Asymtek SL-940. Účastníci workshopu byli rozdělení do čtyř skupin a měli za úkol provést lakování vzorové desky, která byla speciálně pro tuto akci vyrobena. Vždy dvě skupiny pracovaly s lakovacími automaty a druhé dvě vedly diskusi s Jacquesem Myckem z firmy Asymtek na téma tipy a triky při lakování. Při diskuzi byla pozornost rovněž věnována příčinám vzniku bublinek při selektivním lakování a způsobům, jak jejich vzniku předcházet.

Workshop byl v závěrečném hodnocení účastníků označován jako velmi přínosný a účastníci odjížděli s velkým počtem nových podnětů k zamyšlení a aplikaci do praxe.

Přednášky ze semináře jsou na vyžádání k dispozici u pořadatele – společnosti Amtest Czech Republic.