česky english Vítejte, dnes je úterý 28. květen 2024

Elektronické součástky se dají čistit i pod proudem a bez ochranných prostředků

DPS 2/2016 | Články
Autor: 3M Česko

Z čištění elektronických spojů dělají speciální kapaliny 3M™ Novec™ časově úspornou operaci, kterou zvládne i amatér. Díky unikátním vlastnostem proniknou tato čistidla i do nejmenších mezer, působí rychle a lze je používat i na zařízení v chodu a pod proudem. Zároveň je díky velmi nízké toxicitě lze aplikovat bez ochranných pracovních prostředků, nejsou zdraví závadné a neškodí životnímu prostředí.

Ať už potřebujete odstranit pájecí pastu, vosk, silikon, lubrikanty, či jiné nečistoty z elektronických součástek, jedná se vždy o delikátní operaci. I sebemenší nečistota může poškodit komponenty plošného spoje, a tak je dokonalé vyčištění nevyhnutelnou nutností. Většina prostředků na čistění elektronických součástek však vyžaduje ochranné prostředky, má dlouhou dobu schnutí nebo je zdravotně i ekologicky závadná. Technologická společnost 3M si tento problém uvědomuje a našla na něj řešení v podobě speciálních kapalin 3M™ Novec™ pro precizní čištění.

Čištění rychle a bez osobních ochranných pracovních prostředků

Zatímco užívání ochranných oděvů a prostředků je u jiných čisticích médií nezbytné, pro speciální kapaliny Novec není zapotřebí. „Jelikož jsou chemicky inertní, dovolují přímý styk s pokožkou a nedráždí kůži. Zároveň jsou mnohé kompatibilní s většinou kovů a plastů (včetně akrylátů, ABS a polykarbonátů), čímž nedochází k poškození citlivých prvků elektrických zařízení. Inertní vlastnost také zaručuje neomezenou dobu životnosti,“ vysvětluje Matěj Peřina z divize Electronics & Energy Business Group ve společnosti 3M Česko.

Elektronické součástky se dají čistit i pod proudem a bez ochranných prostředků

Díky extrémně nízké viskozitě se speciální kapaliny Novec dostanou i do nejhůře dostupných prostor (např. mezi nožičky integrovaných obvodů). Vyznačují se vysokou rychlostí čištění – v ultrazvukové pračce s kapalinou Novec 71IPA zabere celý proces jen 4 minuty. Díky nízké hodnotě výparného tepla je doba schnutí v řádu sekund až minut oproti jiným prostředkům, u kterých se mnohdy jedná o hodiny či dny. „Kapaliny 3M se velmi rychle a zcela odpařují, nezanechávají stopové prvky ani nevyžadují následné oplachování. Po čisticím procesu jsou tak součástky ihned připraveny k používání,“ potvrzuje Matěj Peřina.

Nevodivost a ekologie

Podstatnou výhodou kapalin Novec jsou velmi příznivé dielektrické vlastnosti. V kapalném stavu mají dielektrickou pevnost až 17 kV/mm, což převyšuje hodnotu mnohých plastových izolantů. Prostředky Novec tak lze bez obav použít i na precizní čištění součástek pod přímým elektrickým napětím, aniž by došlo ke zkratu. Mnohé se zároveň pro azeotropní vlastnosti používají i pro submerzní chlazení datových center či výkonové elektroniky.

Důležitým aspektem je i nízký dopad na lidské zdraví a životní prostředí. Všechny kapaliny 3M™ Novec™ mají velmi nízkou toxicitu a splňují evropské (EEA) i americké (US EPA) zdravotní normy pro maximální koncentraci toxicity. Jelikož jde převážně o hydrofluoroethery (HFE) či fluoroketony (FKE), jsou tyto nehořlavé a nespotřebovávají ozon. Díky tomu mají velmi nízký dopad na globální oteplování.

Čisticí kapaliny 3M™ Novec™ našly pro své vlastnosti široké uplatnění v mnoha odvětvích. Ať už jde o zdravotnictví (čištění ortopedických implantátů, hypodermických jehel, skalpelů), rozvody kyslíku, avioniku, či hydraulické systémy v letectví, či například vysokorychlostní ložiska ve strojírenství, kapaliny 3M™ Novec™ splňují vysoké nároky na preciznost a kvalitu.

Více informací o společnosti 3M a jejím nasazení pro inovace je k dispozici na portálech 3M.cz/elektronika a 3Minovace.cz.