česky english Vítejte, dnes je pondělí 15. duben 2024

Kniha, která vás může zajímat: PCB Fabrication Data - Karel Tavernier

DPS 3/2016 | Články
Autor: Redakce

Nedostatečná, stejně jako nesprávná data, která někdy posílají návrháři desek do výroby, jsou častou příčinou vzniku problémů při výrobě holých desek. Příručka PCB Fabrication Data vysvětluje základní pojmy týkající se výrobních dat, jejich správnou podobu z hlediska potřeb výrobců a poukazuje na některé mýty o jejich významu a použití.

Autorem je člověk nanejvýš povolaný – ředitel firmy UCAMCO, která je správcem formátu Gerber a současně výrobcem fotoplotrů a CAM softwaru. Protože jsou Gerber data stále nejvíce používaným formátem dat pro výrobu desek, snaží se autor prakticky poukázat na jejich správné použití, někdy i s překvapivými závěry. Na 45 stránkách jednoduše a srozumitelně vysvětluje, která data a v jaké podobě mají být výrobci desek dodána, aby následná výroba proběhla bez problémů.

Kapitoly

1. Table of Contents (Obsah)

2. Preface (Předmluva)

3. Synopsis (Doporučení)

4. What does a PCB fabricator do with CAD fabrication data? (Co výrobce desek dělá s výrobními daty?)

5. Coordinates: alignment, registration, mirroring (Souřadnice: zarovnání, registrace, zrcadlení)

6. The PCB profile, outline (Profil desky, obrys)

7. Output drill files in Gerber rather than in an NC format (Vrtací výstup raději v Gerber než v NC formátu)

8. The layer structure (Struktura vrstev desky)

9. Drill file structure (Struktura vrtacích dat)

10. Junk, or the difference between data and drawings (Odpad, anebo rozdíl mezi daty a výkresy)

11. Always include the netlist (Vždy zahrnout netlist)

12. Pads on copper layers (PADS na vrstvách mědi)

13. Drawings are no substitute for data (Výkres nenahrazuje data)

14. Use Gerber format only for your image data (Gerber formát pouze pro výstup obrazu)

15. Non-image data (Data, která neobsahují obraz)

16. The content of fabrication data set (Obsah výrobních dat)

17. Negative copper layers (Negativní měděné plochy)

18. Number of digits used for co-ordinates (Počet číslic v souřadnicích)

19. The file extension (Koncovky souborů)

20. The use of Gerber viewers (Použití zobrazovačů Gerber dat)

21. Standard Gerber (Standardní Gerber)

22. References (Reference)

Komu je kniha určena

Informace v této příručce jsou určeny hlavně návrhářům desek plošných spojů, ale důležité informace v ní najdou i všichni ostatní, kteří se zajímají o návaznosti mezi návrhem desky a výrobou.

Kde lze knihu získat

Kniha je k dispozici zdarma ve formátu PDF na stránkách firmy UCAMCO: www.ucamco.com/en/guest/downloads

O autorovi

Karel Tavernier, autor této příručky, je ředitelem belgické společnosti UCAMCO. Jeho celoživotní profesní kariéra je spjata s programy a zařízeními pro výrobu desek plošných spojů. Ve svých předchozích funkcích byl ředitelem firmy Mania Technologie Belgium a ředitelem divize Barco ETS.