česky english Vítejte, dnes je úterý 28. listopad 2023

Měření velkých odporů s HIOKI

DPS 3/2016 | Články
Autor: Testovací technika

V květnu přichází japonská společnost HIOKI s další významnou novinkou na poli měření izolačních odporů; zejména výrobcům kondenzátorů, CMF/SAW filtrů, varistorů anebo obecně pro testy izolační odolnosti je určena zcela nová řada izolačních testerů SM7100. V základní nabídce jsou dvě varianty, a sice model SM7110 s testovacím napětím do 1 000 V a především unikátní vysokonapěťový model SM7120 s maximální napětím až do 2 000 V. Rozsah měřitelných odporů je od 50 Ω do 2× 1019 Ω; součástí zobrazovaných parametrů při měření je samozřejmě měřený proud, a to v rozsazích 20 pA – 2 mA s nejvyšším možným rozlišením 0,1 fA. Předností nových přístrojů jsou zejména nejvyšší maximální rychlost měření 6,7 ms na vzorek, zvýšená odolnost proti rušení díky nově vyvinutým speciálním triaxiálním konektorům a v neposlední řadě propracovaná funkce kontroly korektního nakontaktování vzorku před samotným měřením, tzv. Contact Check. Princip této kontroly spočívá v aplikaci střídavého proudu do měřeného vzorku (signál o frekvenci 455 kHz a napětí 1 V) a následně v porovnání změřené kapacity v kontrolované pozici. Minimální prahová hodnota pro toto vyhodnocení je 0,1 pF. Tímto způsobem je eliminován počet nesprávně nakontaktovaných vzorků, v důsledku čehož by tyto následně byly v samotném testu označeny jako vyhovující, na minimum. Jinou výhodou ve srovnání s tradičním přístupem je potom zejména u 2000V modelu integrování do jediného přístroje, kdy odpadá nutnost kombinace samostatného zdroje, proud omezujícího rezistoru a mikroampérmetru, a tím komplikace v podobě nestabilního měření v zarušeném prostředí a nemožnosti použít výše popsanou metodu kontroly kontaktu při použití externího zdroje. Doplňujícími funkcemi nové řady přístrojů je souběžné měření teploty a vlhkosti, což jsou parametry mající na přesnost měření vzhledem k těsné korelaci s výslednými naměřenými hodnotami odporu a proudu velmi výrazný vliv.

Měření velkých odporů s HIOKI

Podrobnější informace o novinkách HIOKI získáte u firmy TESTOVACÍ TECHNIKA s. r. o., autorizovaného distributora výrobce v ČR a na Slovensku, nebo přímo na webových stránkách výrobce www.hioki.com.