česky english Vítejte, dnes je úterý 28. květen 2024

Zkušebna elektromagnetické kompatibility (EMC) ve Vyškově

DPS 3/2016 | Články
Autor: Milan Rýdel

EMC je technický obor zabývající se vzájemným působením elektrických a elektronických zařízení a systémů, tak aby se vzájemně nerušily prostřednictvím elektromagnetických jevů.

Plnění požadavků EMC je jeden ze základních předpokladů pro uvedení zařízení na trh a vystavení prohlášení o shodě.

Požadavky EMC jsou závislé na prostředí, ve kterém zařízení pracuje. Základními prostředími jsou:

 • prostředí obytné, obchodní a lehkého průmyslu,
 • prostředí těžkého průmyslu.

Zkušebna elektromagnetické kompatibility (EMC) ve Vyškově

K těmto se přidávají další se specifickými požadavky, jako je armáda, automobilový průmysl, doprava, dráha, letectvo, námořní aplikace aj. Pro každé z těchto prostředí jsou stanoveny EMC požadavky, které jsou uvedené v příslušných normách (ČSN, EN, ISO, MIL-STD, ČOS atd.) nebo dalších předpisech (EHK 10, směrnice EU, ...).

Obraz o rozsahu norem a předpisů lze získat v příloze „Osvědčení o akreditaci zkušební laboratoře č. 1103 při Vojenském technickém ústavu, s. p., odštěpném závodu VTÚPV ve Vyškově“. Zkušebna EMC je její součástí. (http://www.cia.cz/Subjekt.aspx?ID=9475)

Zkušební laboratoř VTÚ s. p., odštěpný závod VTÚPV ve Vyškově, dále zabezpečuje zkoušky elektrické bezpečnosti, klimatické zkoušky, mechanické a seismické zkoušky.

Zkušebna EMC je zaměřena především na zkoušky vojenské techniky a zkoušky pro automobilový průmysl. Provádí však zkoušky EMC i pro ostatní zákazníky. Mimo standardních zkoušek EMC zkušebna dále zajišťuje měření elektromagnetické stínicí účinnosti (útlumu) místností, skříní, kontejnerů, krytů, kabelů a materiálů.

Organizačně je zkušebna členěna do dvou laboratoří:

Laboratoř EMI – elektromagnetického vyzařování. Ověřuje, jak zařízení ovlivňuje své okolí, a provádí měření:

 • vyzařovaných elektromagnetických emisí,
 • vedených emisí v kabelech.

Laboratoř EMS – elektromagnetické odolnosti. Zjišťuje reakce zařízení na různé elektromagnetické jevy, např.:

 • elektromagnetické pole pronikající krytem zařízení
 • v.f. imise vyskytující se ve vodičích a kabelech
 • rušení z rozvodné (palubní) sítě
 • elektrostatický výboj

Zkušebna má dlouhodobou tradici a patří k předním laboratořím EMC v rámci České republiky i v Evropě. Je vybavena špičkovým přístrojovým vybavením. Z důvodu specializace na vojenská zařízení disponuje unikátním vybavením:

 • přístroji pro měření vyzařovaných emisí v kmitočtovém pásmu 20 Hz až 40 GHz,
 • velkou semianechoickou komorou s 10m měřicím místem umožňující zkoušet i rozměrné a hmotné objekty, např. autobusy a tanky,
 • reverberační komorou pro dosažení velmi vysokých úrovní intenzity elektromagnetického pole,
 • simulátory výkonových elektromagnetických polí NEMP, UWB.