česky english Vítejte, dnes je pondělí 22. červenec 2024

Nový převodník TE485 pro tenzometry

DPS 6/2013 | Články
Autor: Papouch

Tenzometrické můstky (zkráceně tenzometry) se používají pro konstrukci vah, pro měření sil, tlaku, deformace, a točivého momentu. V současnosti jsou používané hlavně kovové tenzometry s citlivostí 2–10 mV/V.

Popisovaný tenzometrický převodník TE485 (obrázek 1), který vyrábí firma Papouch s.r.o. (viz inzerát dole), je měřič, který se připojí přímo k tenzometru. Na jeho výstupu je pak možné číst měřenou veličinu protokolem MODBUS RTU.

Obr. 1 Tenzometrický převodník TE485

Obr. 1 Tenzometrický převodník TE485

Jednoduchá instalace

Protože měřicí převodník TE485 je malý a má jeden vstup, předpokládá se jeho umístění v blízkosti tenzometru. Stačí běžné 4vodičové zapojení, což celou instalaci zjednodušuje, vývody tenzometru se připojí přímo k převodníku TE485. Zapojení ukazuje obrázek 2. Je ale možné připojit i tenzometry s 6vodičovým výstupem.

Obr. 2 Zapojení převodníku TE485 je opravdu jednoduché

Obr. 2 Zapojení převodníku TE485 je opravdu jednoduché

Běžné kovové tenzometrické můstky mají odpor kolem 350 Ω. Převodník TE485 má dostatečný výstupní proud pro připojení tenzometrů paralelně. Není tedy problém připojit např. 4 tenzometry paralelně, jak bývá obvyklé u větších vah. Připomeňme jen, že musí jít o tenzometry, které paralelní spojení dovolují.

Dále je třeba připojit jen napájení a linku RS485. Napájení může být v širokém rozsahu 8 až 28 V, s rezervou tedy postačí pro běžné zdroje s typickým napětím 12 V nebo 24 V. Linka RS485 je zcela standardní a uvnitř převodníku je možné zapnout zakončovací odpor.

Obrázek 3 ukazuje svorkovnici v převodníku TE485. Většina součástek je ukryta pod deskou svorkovnice, což podstatně omezuje nechtěné zkraty a poškození při montáži.

Obr. 3 Svorkovnice TE485 je dobře přístupná

Obr. 3 Svorkovnice TE485 je dobře přístupná

Měření a komunikace

Převodník TE485 je určen pro pomalejší a přesná měření. Používá přesný nízkošumový 24bitový převodník s digitálním filtrem, rychlost měření je cca 6×/s.

Je možné použít jeden ze dvou způsobů měření:

  1. Převodník TE485 spolu s tenzometrem kalibrovat, tedy nastavit hodnotu pro maximální rozsah a pro nulu (táru). Pak je celý rozsah rozdělen na 10 000 dílků, které jsou předávány jako naměřená hodnota.
  2. Číst přímo hodnotu z A/D převodníku zaokrouhlenou na 65 536 dílků a veškeré přepočty nechat na nadřízeném systému, například je provádět až v připojeném PLC.

Ke komunikaci lze používat firemní protokol společnosti Papouch pod názvem Spinel nebo standardní protokol MODBUS RTU.

Provedení

Převodník TE485 je v krabici s krytím IP65 se třemi průchodkami pro kabel tenzometru, napájení a linku RS485. Tenzometrický převodník TE485 je možné zapůjčit k vyzkoušení a technici společnosti Papouch s.r.o. rádi poradí s jeho aplikací.