česky english Vítejte, dnes je pátek 21. červen 2024

Špičky ze světa pasivních součástek se sešly na sympoziu v Brně

01.jpg

Letošní první ročník mezinárodního sympozia PCNS Passive Components Networking Days přivítal v Brně špičky průmyslu pasivních součástek z Evropy i dalších zemí. Smyslem setkání, které zorganizovaly společně European Passive Components Institute a VUT v Brně, bylo hlavně navázat kontakty a seznámit se s novými trendy v pasivních součástkách.

Celkem přijelo 60 účastníků ze 13 zemí, kteří měli možnost vyslechnout 24 příspěvků zahrnujících 7 druhů pasivních součástek. Součástí byla i panelová diskuse se zástupci ESA, NASA a výrobců součástek na téma možnosti uplatnění komerčních pasivních součástek ve vesmírných aplikacích. V přátelské, neformální atmosféře se sešla velmi různorodá skupina odborníků z průmyslu, pěti evropských univerzit, vesmírných agentur, zkušeben a dodavatelů, zahrnující široké spektrum aplikací a dovedností v oblastech vesmíru, automobilového průmyslu, průmyslových aplikací, zdravotnické elektroniky apod.

1

Během PCNS sympozia upoutal pozornost i jeden z hlavních sponzorů, firma Valeo Autoklimatizace ČR s názornou demonstrací funkce zařízení LIDAR k rozpoznávání osob a objektů pro autonomní automobilové systémy, a rovněž zaujalo předvedení „chytrého obleku“ pro hasiče s prvky nositelné a tkané elektroniky Západočeskou univerzitou v Plzni.

2

„Hlavním cílem PCNS bylo dát dohromady odborníky z různých oblastí průmyslu pasivních součástek, aby se navzájem inspirovali k novým myšlenkám a spolupráci. Podle zpětné vazby od účastníků jsem rád, že se to povedlo. Ve sklípku, u moravského vína, se pak podařilo i neformálně navázat na tradici pasivních součástek, kterou v ČR máme. Velkou motivací a závazkem pro nás je, že se účastníci shodli na potřebě potkat se znovu za dva roky a pokračovat v diskuzích, ve kterých jsme začali,“ řekl Tomáš Zedníček, Ph.D., hlavní organizátor sympozia PCNS a prezident EPCI.

3

PCNS se bude konat jednou za dva roky na půdě hostující evropské univerzity. Na místě se k příštímu hostitelství přihlásila Polytechnická univerzita v Bukurešti, a tak tedy pravděpodobně se opět setkáme v září 2019 v Rumunsku.

Technické články z konference budou postupně dostupné na stránkách EPCI institutu v sekci e-Symposium, které se připravuje. Podrobnější zpětná vazba a fotografie ze setkání jsou k dispozici rovněž na stránkách EPCI.

www.passive-components.eu