česky english Vítejte, dnes je úterý 05. prosinec 2023

Návrhy desek s ohledem na EMC

DPS 5/2016 | Články
Autor: Redakce

Pokud se chcete dozvědět více o návrhu desek s ohledem na EMC, potom se podívejte na stránky LearnEMC [1], kde se nabízejí krátké kurzy (včetně on-line kurzů), webináře, videa a konzultace zaměřené na problematiku elektromagnetické kompatibility.

 

Kurzy a videa

 

Jako příklad lze uvést kurz „Advanced Printed Circuit Board Design for EMC“. Ten je určen pro návrháře desek plošných spojů, kteří již mají základní znalosti o EMC a pracují na návrhu, který již od počátku vyžaduje splnění požadavků na EMC.

Kurz probírá metodologii posouzení schematického zapojení a návrhu desky s cílem identifikovat potenciální problémy s EMC a signálovou integritou, strategii návrhů desek pro různé typy obvodů i příklady nevhodného provedení návrhu desky. Účastníci kurzu se dozvědí potřebné informace o vhodném rozmístění součástek, rozložení jednotlivých vrstev desky (layer stack-up), tažení spojů a potřebném zemnění. Detaily o tomto kurzu jsou uvedeny na stránkách [2].

Návrhy desek s ohledem na EMC

Na návrh desky s ohledem na EMC je zaměřena i série videí, která jsou volně dostupná na YouTube. Videa [3], [4], [5] zachycují příklady možností zlepšení EMC a signálové integrity na desce plošných spojů provedením změn v návrhu desky.

Probírány jsou různé aspekty, které mohou přispět ke zlepšení – například mezery v zemnicí ploše, tažení plošných spojů hodinových signálů, high- -speed obvody mezi konektory, nevhodné blokování napájení atd.