česky english Vítejte, dnes je neděle 03. prosinec 2023

38. Celostátní přehlídka Středoškolské odborné činnosti zná své vítěze

DPS 6/2016 | Články
Autor: Ing. Milan Klauz

Ve dnech 17.–19. června 2016 se v Hradci Králové uskutečnil již 38. ročník Celostátní přehlídky soutěže Středoškolská odborná činnost (SOČ), kterou vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a jejímž gestorem je Národní institut pro další vzdělávání (NIDV). Hostitelské úlohy se ujala Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště v Hradební ulici. Letos se soutěže zúčastnilo 1 533 studentů středních škol a gymnázií, z nichž 284 se probojovalo do celostátního kola. Dle hodnocení porotců se dá přibližně každá pátá práce, která postoupila do celostátního kola, považovat za mimořádnou.

Celostátní přehlídka SOČ byla slavnostně zahájena v pátek 17. června 2016 v královéhradeckém Adalbertinu českou státní hymnou v provedení žesťového kvartetu ze Základní umělecké školy Střezina. Pozvání přijalo mnoho významných hostů, mezi kterými nechyběli radní Královéhradeckého kraje Táňa Šormová, primátor města Hradec Králové Zdeněk Fink, Jaroslav Fidrmuc za Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a ředitelka NIDV Helena Plitzová.

38. Celostátní přehlídka Středoškolské odborné činnosti zná své vítěze

Sobotní den patřil studentům, kteří od časných ranních hodin obhajovali své práce před 5člennými porotami složenými z předních českých odborníků. Celkem 18 odborných porot hodnotilo soutěžní práce v těchto oborech: Matematika a statistika; Fyzika; Chemie; Biologie; Geologie a geografie; Zdravotnictví; Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství; Ochrana a tvorba životního prostředí; Strojírenství, hutnictví, doprava a průmyslový design; Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace; Stavebnictví, architektura a design interiérů; Tvorba učebních pomůcek a didaktická technologie; Ekonomika a řízení; Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času; Teorie kultury, umění a umělecké tvorby; Historie; Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory a Informatika.

V odpoledním programu úspěšné studenty čekaly prezentace. Zájemci z řad diváků se mohli seznámit se soutěžními pracemi v podobě plakátů, modelů, výrobků, ale i 3D či zvukových ukázek a jejich autoři jim byli k dispozici pro případné konzultace.

Nedělní odpoledne pak vyvrcholilo netrpělivě očekávaným slavnostním vyhlášením výsledků Celostátní přehlídky SOČ. Soutěžící, porotce, organizátory a další hosty pozdravil Pavel Bělobrádek, místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace, který nad letošním ročníkem převzal záštitu. Úspěšným autorům soutěžních prací a všem zúčastněným dále poděkovali a popřáli mnoho zdaru Tomáš Zdechovský, poslanec Evropského parlamentu, Josef Hynek, rektor Univerzity Hradec Králové, a Petr Konvalinka, rektor Českého vysokého učení technického v Praze.

Autoři nejlepších odborných prací se mohou těšit na účast v navazujících mezinárodních soutěžích v USA, Číně a v Evropě, na kterých téměř každoročně, i přes obrovskou mezinárodní konkurenci, získávají účastníci SOČ významná ocenění.

V kategorii Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace byly na první tři místa vybrány práce Zvuková aparatura 2,5 kW od Ondřeje Tylicha ze SPŠ v Přerově, Vývoj a výroba vlastního Laser Game systému od Martina Daňka z Gymnázia Vincence Makovského v Novém Městě na Moravě a Polovodičově buzený Teslův transformátor od Vojtěcha Zethnera ze SPŠ sdělovací techniky v Praze 1. Kompletní výsledky soutěže jsou uvedeny na webové adrese: http://www.soc.cz/ vysledky-38-celostatni-prehlidky-soc.

Časopis DPS Elektronika od A do Z byl jedním ze sponzorů soutěže.