česky english Vítejte, dnes je neděle 03. prosinec 2023

Kniha, která vás může zajímat: Power Management - Sam Davis

DPS 6/2016 | Články
Autor: Redakce

Power management (správa napájení) hraje dnes důležitou roli v každém elektronickém výrobku. Tím, že energii reguluje, ovládá a rozvádí daným systémem, ovlivňuje fungování, spolehlivost i cenu elektronického zařízení.

Kniha Power Management probírá v 25 kapitolách vše podstatné o napájecích zdrojích a správě napájecí energie – od základů návrhu regulovaného zdroje a systému napájení přes používané součástky až k různým aplikacím, přičemž nevynechává ani solární a větrnou energii. Na 188 stránkách jsou informace, které uvítá každý, kdo se o správu napájení zajímá. Kniha je zaměřena zejména na součástky a dílčí zařízení používané pro správu napájení a jejich aplikace. Text je doprovázen mnoha obrázky a příklady zapojení, obsahuje odkazy na navazující články i další reference. PDF formát umožňuje si knihu i vytisknout.

Kniha, která vás může zajímat Power Management - Sam Davis

Kapitoly

Introduction (Úvod)

Část 1: The power supply (Napájecí zdroj)

 • Power supply fundamentals (Základy napájecího zdroje)
 • Power supply characteristics (Charakteristiky napájecího zdroje)
 • Power supplies – Make or buy? (Napájecí zdroje – navrhnout nebo koupit?)
 • Power supply packages (Provedení napájecího zdroje)
 • Power management regulatory standards (Standardy pro řízení napájení)
 • Power supply system considerations (Systémové předpoklady pro napájecí zdroj)

Část 2: Semiconductors (Polovodiče)

 • Voltage regulator ICs (Integrované obvody pro regulaci napětí)
 • Power management ICs (Integrované obvody pro řízení napájení)
 • Battery power management ICs (Integrované obvody pro power management baterií)

Část 3: Semiconductor switches (Polovodičové spínače)

 • Silicon power management power semiconductors (Křemíkové výkonové polovodiče pro řízení napájení)
 • WideE bandgap semiconductors (Polovodiče WBG)

Část 4: Power applications (Napájecí aplikace)

 • Wireless power transfer (Bezdrátový přenos energie)
 • Energy harvesting (Získávání energie z jiných zdrojů)
 • Circuit protection devices (Součástky pro ochranu obvodů)
 • Photovoltaic systems (Fotovoltaické systémy)
 • Wind power systems (Zdroje větrné energie)
 • Energy storage (Ukládání energie)
 • Electronic lighting systems (Elektronická světelná zařízení)
 • Motion systems power management components and methods for current measurement (Komponenty pro řízení napájení pohybujících se systémů a metody měření proudu)
 • Thermoelectric generators (Termoelektrické generátory)
 • Fuel cells (Palivové články)
 • Power management of transportation systems (Řízení napájení dopravních systémů)
 • Power management test and measurement (Testování a měření power managementu)
 • Datacenter power (Napájení datových center)

Komu je kniha určena

Informace v této publikaci jsou určeny nejenom pro vývojáře napájecích zdrojů a systémů pro power management, ale potřebné informace v ní mohou nalézt i vedoucí pracovníci, stejně jako studenti a všichni ostatní, kteří se zajímají o správu napájecí energie.

Kde lze knihu získat

Knihu lze buď zakoupit v tištěné podobě nebo získat zdarma ve formátu PDF na adrese: http://pages.electronicdesign.com/power-management-series.

O autorovi

Sam Davis přišel během své 18leté praxe mnohokrát do styku s otázkami, které souvisely se správou napájení. Pocházely od vývojářů, kteří se zajímali o problematiku power managementu, návrh napájecích zdrojů, integraci do systému a aplikace. Rozhodl se proto shrnout své závěry na toto téma do této technické publikace.