česky english Vítejte, dnes je úterý 23. duben 2024

vSURE – analýza navržené DPS s ohledem na její výrobu

DPS 1/2010 | Články
Autor: Ing. Milan Klauz

vSURE (dříve Enterprise 3000) je vysoce výkonný nástroj pro kontrolu navržené desky s ohledem na vznik možných problémů při její výrobě. Načítá desky z různých návrhových systémů a není tak vázán na žádný konkrétní program.

Tabulka

vSURE je DFM nástroj (Design For Manufacturing). To znamená, že je určen pro kontrolu navržené desky s ohledem na její následnou výrobu, a to podle předem definovaných pravidel. I když je DFM nástrojů ve světě EDA programů více (např. CAM350 také provádí DFM kontroly), žádný nenabízí uživatelům tolik možností a kontrol jako právě vSURE.

Obr. 1

Kromě toho také provádí kontrolu netlistu a ověřuje, zda použité součástky mají správné pájecí motivy včetně potisku a nepájivé masky.

Důvodem pro tak rozsáhlou kontrolu navržené desky je skutečnost, že mnohé desky nelze pro jejich složitost ani manuálně zkontrolovat. Jakékoliv pochybení v návrhu desky pak způsobuje při výrobě nemalé finanční ztráty a nežádoucí časová zdržení.

Aby kontrola navržené desky byla co nejefektivnější, disponuje program jedinečnou knihovnou součástek VPL(Valor Parts Library). Ta obsahuje několik miliónů součástek s přesnými rozměry a dalšími potřebnými údaji. Při kontrole je potom možné v této knihovně vyhledat použitou součástku a údaje o ní porovnat se stavem na navržené desce. Takto lze jednoduše, rychle a velmi přesně zkontrolovat např. velikosti pájecích plošek a dílčí rozměry na pájecím motivu desky. VLP je uživatelům programu vSURE přístupná přes webové rozhraní 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu.

Obr. 2

vSURE byl původně vyvinut speciálně pro potřeby velkých firem s globálním působením. Včasné odstranění problémů na navržených deskách přineslo těmto společnostem velké úspory, které výrazně převyšovaly relativně vysokou cenu programu.

V dnešní době se ale návrhy komplexních DPS staly běžné i pro podstatně menší firmy, pro které je rychlá a správná kontrola návrhu také prioritní záležitostí. Mentor Graphics, jako nový vlastník programu vSURE, si je této situace vědom a chce se i na tyto zákazníky v budoucnu zaměřit.

Zdroj: http://www.mentor.com/products/pcb-system-design/fabrication-assemblytest/vsure/