česky english Vítejte, dnes je úterý 28. květen 2024

Novinky ve světě CAD programů

DPS 6/2016 | Články
Autor: Ing. Milan Klauz

PADS podporuje export dat ve formátu IPC-2581

Do výstupních formátů návrhového programu PADS (verze VX.2) byl nyní zahrnut i IPC-2581. Data ve formátu IPC-2581 tak doplňují stávající možnosti exportu (Gerber, ODB++, IPC-356, PDF, Specctra .dsn, CAM350 .cam, HyperLynx .hyp a PADS .asc). Společnost Mentor Graphics, vlastník programu PADS, dosud preferovala vlastní formát ODB++, který získala před lety v rámci převzetí izraelské společnosti Valor. I když jsou si oba formáty velmi podobné, některé firmy dávají přednost standardu IPC-2581, který spravuje organizace IPC.

Novinky ve světě CAD programů

Kromě toho nejnovější verze programu PADS doznala na přání uživatelů různých vylepšení – např. změny v odstraňování nepoužitých pájecích plošek ve vnitřních vrstvách desky s měděnou plochou, optimalizace termálních odlehčení, zlepšené vylévání mědi s ohledem na dodržení nastavené izolační mezery a další. Úpravy se rovněž zaměřily na možnosti snadné migrace do navazujících návrhových systémů vyšší třídy (PADS Professional a Xpedition). Více informací o programu PADS je dispozici na www.pads.com.

Podpora flex-rigid desek v programu HyperLynx

Do programu HyperLynx (Mentor Graphics), který je primárně určen pro analýzy signálové a napájecí integrity a teplotních poměrů na navržené desce, byla přidána možnost vytvoření oblastí s různým počtem a odlišným řazením vrstev oproti zbývající části desky. Vybráním volby Enable Multiple Stackups v manažeru rozložení vrstev desky lze ve vybrané oblasti definovat jiný počet vrstev a přiřadit jim novou topologii. Oblasti je možné vytvořit buď přímo v programu HypeLynx jako libovolné polygony, nebo je přímo načíst z jiného návrhového programu (např. Xpedition).

Tato novinka umožňuje provádět analýzy flex-rigid desek s pevnou a ohebnou částí s různým počtem vrstev. Více o programu HyperLynx je uvedeno na webu www.mentor.com/pcb/hyperlynx/.

Nové meziverze programů CAM350/DFMStream a BluePrint

Společnost DownStream Technologies představila nové meziverze (build) svých programů CAM350/DFMStream 12.2 a BluePrint 5.2. Aktualizace těchto programů je tentokrát výsledkem podnětů a přání jejich uživatelů. Nová verze CAM350 tak např. nabízí možnost kontroly tzv. slotted holes (podélné vrtané otvory) nebo možnost kompenzace pro zakulacené či pravoúhlé stopy frézování desky. Kompletní popis novinek je uveden na www.downstreamtech.com/ release-highlights.php.

Všichni uživatelé, kteří mají své programy pokryté udržovacím poplatkem, si mohou nové meziverze zdarma stáhnout od výrobce: www.downstreamtech.com/ software-download-overview.php. Noví zájemci o programy CAM350/DFMStream a BluePrint si pak mohou vyžádat zkušební licenci u distributora – společnosti CADware s. r. o. (www.cadware.cz).

Allegro podporuje týmovou práci při návrhu desky

Se zajímavou novinkou ve svém návrhovém systému Allegro přišla společnost Cadance: Allegro PCB Sympony Team Design podporuje real-time spolupráci několika návrhářů na jednom projektu. Ti jsou připojeni na společnou databázi a během své práce tak vidí aktuální stav návrhu desky. Tím, že několik návrhářů může současně routovat jednu desku, je možné ušetřit až 80 % celkového času potřebného pro návrh složitých desek. Tato technika umožňuje současné připojení návrhářů pracujících na různých místech, což je výhodné zejména pro nadnárodní společnosti. Představuje to výrazný pokrok v porovnání s dříve používaným asynchronním postupem, kdy byla deska rozdělena na několik částí určených jednotlivým návrhářům, které byly později opět sloučeny v jeden celek.

Další podrobnosti jsou uvedeny v blogu Why Move Up to Allegro – New Concurrent Team Design Capability (6. 9. 2016) na https://community.cadence.com.

PCB-Investigator Embedded umožňuje archivovat, prohlížet a sdílet data

Při práci na desce plošných spojů je často potřeba mít možnost sdílet data s dalšími spolupracovníky, dodavateli nebo výrobci. Program PCB-Investigator, který umožňuje načítat různé výstupní formáty dat a dále s nimi pracovat, přichází nyní s prohlížečem PCB-Investigator Embedded. Ten umožňuje archivovat data načtená a dále zpracovaná v PCB-Investigatoru (např. doplněná o anotace), prohlížet je a vyhledávat v nich potřebné informace.

V závislosti na formátu načtených dat (Gerber, ODB++, IPC-2581 atd.) tak lze zjišťovat nejen informace o grafice (obrys desky, plošné spoje, měděné plochy apod.), ale i značení a typu součástek, sítě spojů (nets), anotace atd.

PCB-Investigator Embedded je k dispozici zdarma. Více informací na webu: www.pcb-investigator.com.