česky english Vítejte, dnes je úterý 05. prosinec 2023

ZofzPCB – 3D prohlížeč Gerber dat zdarma

DPS 6/2016 | Články
Autor: Ing. Milan Klauz

ZofzPCB je dalším z řady programů, které jsou poskytovány zdarma. Jedná se o 3D prohlížeč Gerber dat, který v podstatě může nahradit 3D prohlížení desky, navíc i uvnitř desky mezi jednotlivými vrstvami.

Obr. 1, 2

Podle dostupných údajů [1] nabízí program tyto funkce:

 • Realistické 3D renderování Gerber dat.
 • Kompletní navigování ve 3D prostoru pomocí myši a klávesnice, takže je snadné si prohlédnout kterýkoliv bod na budoucí desce plošných spojů, a to z jakéhokoliv úhlu pohledu.
 • Možnost přiřazení barev jednotlivým strukturám Gerber dat.
 • Vypínání viditelnosti a odstranění vrstev desky podle potřeby.
 • Nastavení hustoty materiálů, rozteče mezi vrstvami desky a provedení otvorů, které umožňuje pohled dovnitř desky a kontrolu jejích jednotlivých částí.
 • Odměřování vzdálenosti (XY) jakýchkoliv bodů na desce a souřadnice (XYZ) ve 3D.

Pokud je importován netlist IPC-356, potom lze navíc:

 • Zobrazit předpokládané tvary pouzder součástek.
 • Vyhledávat jednotlivé součástky, vývody a nety (sítě spojů).
 • Automaticky zkontrolovat netlist generovaný z Gerber dat s netlistem IPC-356 a zjistit tak případné rozdíly, které by naznačovaly nesoulad mezi spoji.

Mělo by být možné napojit tento prohlížeč na schéma a provádět tzv. „crosscheck“, který umožňuje vyhledávat ve vytvořeném 3D modelu prvky ze schématu. Ačkoliv se to může zdát nepravděpodobné, z Gerber dat lze skutečně vytvořit 3D model. Gerber soubory reprezentují jednotlivé části desky ve 2D – horní a spodní stranu desky, vnitřní vrstvy desky, potisk a nepájivou masku. Když jsou tyto 2D grafické vrstvy položeny na sebe a zadány rozteče mezi nimi (nebo jejich tloušťky), vznikne 3D objekt. Pro zobrazení otvorů, včetně via otvorů, je potřeba načíst i vrtací data. Problém může být s obrysem desky, protože Gerber data nemusí obrys obsahovat, respektive je součástí jedné z vrstev. Informaci o součástkách (jejich umístění) lze získat z IPC-356 netlistu, který umí generovat většina programů pro návrh desek.

Program si lze bez problémů stáhnout na stránkách [1], kde je k dispozici také manuál.

Práce s programem

 • Pomocí funkce AUTO Load se načtou Gerber data. Jednotlivým souborům se přiřadí význam na desce (horní strana, potisk, nepájivá maska atd.). Jedná se o podobnou proceduru, jaká je v programu CAM350.
 • Definuje se tloušťka desky a jednotlivých vrstev.
 • Načtou se další dostupná data, jako jsou testovací netlist IPC-356, vrtací data (Excellon) atd.
 • Definuje se obrys desky.
 • Definují se barvy pro zobrazení a renderování, stejně jako další parametry pro 3D zobrazení.

Pro dosažení optimálního výsledku je nutné si všechny kroky potřebné k vytvoření 3D zobrazení pečlivě vyzkoušet. Je to rozhodně náročnější než v běžném prohlížeči Gerber dat. Podstatně jednodušší situace by byla, pokud by bylo možné použít výstupní data ve formátu ODB++ nebo IPC-2581, které však tento program neumí načítat. I tak ale může být užitečný zejména pro ty návrháře, kteří nemají jinou možnost, jak si svůj návrh ověřit před zasláním do výroby.

Další informace o práci s programem a zpracování výsledků obsahuje také video dostupné na You-Tube [2].