česky english Vítejte, dnes je neděle 10. prosinec 2023

Technologie XML v elektronice – Terminologie

DPS 3/2017 | Články
Autor: RNDr. Karel Jurák, Ph.D., Ing. Zuzana Nejezchlebová, CSc.

Následující příspěvek je úvodem do terminologie z aplikací technologie XML v oblastech návrhu, výroby a testování elektronických výrobků.

Technologie XML je úspěšně využívána v řadě aplikací [GRADA] a je součástí výuky fakult, např. FEKT – Internetové aplikace, MFF, Katedra softwarového inženýrství – Technologie XML, která nabízí následující členění tématu [MFF]:

 • Principy formátu XML
 • Definice struktury XML dat pomocí DTD a XML Schema
 • Rozhraní DOM a SAX
 • Dotazovací jazyky XPath, XQuery, XML Query Update
 • Transformace XML dat pomocí XSL
 • Databáze s XML rozšířením a jejich principy, SQL/XML
 • Nativní XML databáze a jejich principy
 • Přehled standardních XML formátů (DocBook, OpenOffice, XHTML, SVG, RDF, ...)

FORMÁTY pro návrh, testování a výrobu DPS se postupně mění: Gerber formát, Extended Gerber formát, GenCAM, ODB++ [enWiki] až po XML [IPC].

Značkovací jazyk (Markup Language) je v informatice prostředkem k obohacení textu o dodatečné informace – nejčastěji o význam, strukturu a způsob zobrazování jednotlivých částí textu. Dodatečné informace se vkládají přímo do textu v podobě značek (tags), příkazů (commands) nebo direktiv. Výsledný zdrojový text je stále obyčejný textový soubor, což umožňuje jeho editaci i nejjednoduššími textovými editory [csWiki]. Příklady značkovacích jazyků: XML, HTML, RTF, Wikitext, SVG, ATML, CAMX, ...

Tabulka - Technologie XML v elektronice – Terminologie

Škálovatelná vektorová grafika (SVG; Scalable Vector Graphics) je značkovací jazyk a formát souboru, který popisuje dvojrozměrnou vektorovou grafiku pomocí XML. Formát SVG by se měl v budoucnu stát základním otevřeným formátem pro vektorovou grafiku na internetu. HTML5 a vyšší umožňuje vložit kód SVG obrázku přímo do kódu HTML webové stránky [csWiki]. Výhody vektorové grafiky proti bitmapové grafice ukazuje obr. 1.

Technologie XML v elektronice – Terminologie

Wikitext (Wikimarkup; wikicode) je označení pro odlehčené značkovací jazyky, ve kterých jsou psány stránky systémů typu wiki, tedy například Wikipedie. Jejich společným smyslem je nabídnout možnost přehledně a snadno editovat zdrojový text, který je pak softwarem převáděn do souběžně existující HTML podoby určené pro čtenáře. Obr. 2 umístěný na webu Wikimedia Commons se na stránku wikipedie „Simulace elektrostatických výbojů“ vloží takto: [[Soubor:ESD Simulation Models incl. charging.svg|thumb|Text pod obrázkem]], [csWiki, deWiki, ČSN]

Prezentace dat o výrobku a jejich výměna (Product data representation and exchange) je předmětem souboru norem ISO 10303 [ČSN], který se zabývá počítačově interpretovaným zobrazením informací o výrobku pro výměnu dat o (velmi sofistikovaném) výrobku. Cílem je poskytnout neutrální mechanismus schopný popisovat výrobky během jejich životního cyklu. Tento mechanismus je vhodný nejen pro neutrální soubory výměny, ale lze ho také použít jako základ pro implementaci a sdílení výrobkových databází a jako základ pro archivaci.

Výroba pomocí počítače a technologie XML (Computer Aided Manufacturing using XML; CAMX) [enWiki] je sadou komunikačních norem používaných pro výměnu dat mezi výrobním zařízením a aplikacemi v organizaci, která vyrábí elektroniku. CAMX definuje zprávy XML (XML messages), které zapouzdřují (encapsulating) data. CAMX je rovněž novým protokolem (protocol) vypracovaným pro elektronický průmysl, který redukuje náklady a složitost výměny dat mezi zařízeními a aplikacemi.

Značkovací jazyk pro automatické testování (Automatic Test Markup Language, ATML) obsahuje řadu schémat XML, která dovolují Automatickým Testovacím Systémům (ATS) vyměňovat informace ve společném formátu, který respektuje normu XML.

Účelem ATML je podporovat interoperabilitu testovacích programů, výsledků testů a testované jednotky (UUT) v prostředí automatického testování. ATML toho dosahuje pomocí standardního prostředí pro výměnu informací z UUT, testu a diagnostiky mezi různými komponentami testovacího systému.

Komise IEEE/SCC20 vypracovala příslušné normy (část z nich byla zavedena jako IEC 61671):

 • IEEE 1671… (IEC 61671) ATML Base Standard (základní norma ATML)
 • IEEE 1671.1 …, Test Description (popis testu)
 • IEEE 1671.2 (IEC 61671-2), Instrument Description (popis přístroje)
 • IEEE 1671.3…, UUT Description (popis testované jednotky)
 • IEEE 1671.4 (IEC 61671-4), Test Configuration Description (popis testovací konfigurace)
 • IEEE 1671-5 (IEC 61671-5), Test Adaptor Description (popis testovacího adaptéru)
 • IEEE 1671-6 (IEC 61671-6), Test Station Description (popis testovací stanice)
 • IEEE 1641…, Signal and Test Definition (definice signálů a testu)
 • IEEE 1636.1…, Test Results (výsledky testu)

Základní norma ATML i její dílčí normy (‘dot’ standards) a odpovídající schémata XML jsou k dispozici. Popularita ATML vedla ke komerčním výrobkům (Commercial Off The Shelf, COTS products), což podporuje výměnu testovacích informací mezi konkurenčními prodejci.

Literatura

[csWiki] csWikipedia:

 • Extensible Markup Language
 • Scalable Vector Graphics
 • Simulace elektrostatických výbojů
 • Wikitext
 • Značkovací jazyk

[deWiki] deWikipedia:

 • ESD-Simulationsmodelle [enWiki] enWikipedia:
 • ATML
 • Computer-aided manufacturing
 • CAMX
 • ODB++
 • Scalable Vector Graphics
 • XML

[GRADA] Mlýnková, XML technologie – Principy a aplikace v praxi

[IPC] IPC-2581B,2013 (http://webstds.ipc.org)

[ČSN]

 • ČSN EN ISO 10303-210, Automatizované průmyslové systémy a integrace
 • Prezentace dat o výrobku a jejich výměna – Část 210: Aplikační protokoly: Elektronická montáž, vzájemné propojení a návrh uspořádání
 • ČSN IEC/TR 61340-1, Elektrostatika
 • Část 1: Elektrostatické jevy – Principy a měření

[MFF] Matematickofyzikální fakulta, Katedra softwarového inženýrství, Technologie XML, NPRG036

[WikiComm] Wikimedia Commons

 • Bitmap_VS_SVG.svg.png
 • ESD Simulation Models incl. charging.svg [W3C] XML 1.0, 5th ed. W3C Recommendation 26 November 2008