česky english Vítejte, dnes je pátek 21. červen 2024

Dotykové displeje - Terminologie

DPS 6/2017 | Články
Autor: RNDr. Karel Jurák, Ph.D., Ing. Zuzana Nejezchlebová, CSc.

Následující příspěvek je pokračováním úvodu do problematiky elektronických displejů. Předchozí články se zabývaly terminologií: elektronických zobrazovacích zařízení, plazmových displejů, displejů LED a OLED, 3D displejů [DPS-AZ]. Tento příspěvek je zaměřen na dotykové displeje (touch display), které dovolují uživateli reagovat dotykem na data související se zobrazovanou informací.

Obr. 1, 2

Klasifikace souvisejících termínů [IEC]

Komponenty dotykových displejů (components of touch displays)

 • dotykový senzor (touch sensor) − viz obr. 1
 • panel dotykového displeje (touch display panel)
  • modul dotykových senzorů (touch sensor module)
 • krycí okno (cover window)

Typy struktur dotykových displejů (structure types of touch displays), např.:

 • vnější buňky (out-cell type) – vyráběné externě a přichycené k vnější straně panelu
 • vnitřní buňky (in-cell type) – integrované do panelu displeje
 • buňky na vnější straně (on-cell type) – vyrobené na vnější straně panelu

Typy senzorů dotykových displejů (sensor types of touch displays), např.:

 • kapacitní dotykový senzor (capacitive touch sensor) − viz obr. 1
 • rezistivní dotykový senzor (resistive touch sensor)
 • optický dotykový senzor (optical touch sensor)
 • dotykový senzor pro povrchovou akustickou vlnu (surface acoustic wave touch sensor)

Vstupní operace dotykových displejů (input operations of touch displays)

 • dotyk (touch event) – prstem, rukou, stylusem
 • stlačení (pressure touch)
 • vícedotykové ovládání (multi-touch) − viz obr. 2
 • vznášení (hovering sensor) – objekt se vznáší (těsně) nad displejem

Aplikace dotykových displejů, např.:

 • mobilní telefony (touchscreen mobile phones)
 • tablety (touch screen tablets) − viz obr. 3
 • notebooky (touch screen laptops)
 • osobní digitální asistent (personal assistant touch screen)
 • vestavné průmyslové počítače (industrial touch screen panel computers)
 • vojenská zařízení (touch screen technology for military)
 • interaktivní monitory (interactive touch monitor)
 • interaktivní školní tabule (interactive whiteboards) − viz obr. 4

Obr. 3, 4

Vysvětlivky k souvisejícím termínům

 • Dotyková obrazovka (touchscreen) je v informatice označení pro elektronický vizuální displej, který dokáže detekovat přítomnost a místo doteku na zobrazovací ploše.
 • Dotykové vnímání ( sense of touch in humans) se někdy rozlišuje: kožní, kinestetické a hmatové (cutaneous, kinesthetic and haptic).
 • Hmatový elektronický displej (tactile electronic display) je druh displeje, který prezentuje informaci vnímanou hmatem. Pro komunikaci a rozpoznávání objektů pro osoby se zrakovým postižením (vision impairment, vision loss) se vyžaduje aktivní dotyk.
 • Interaktivní displej (interactive display) je dotykový displej, který dovoluje uživateli reagovat dotykem nebo jiným nefyzikálním vstupem a provádět interaktivní zpětnou vazbu na uživatele.
 • Interaktivní tabule (interactive whiteboard) je velká interaktivní plocha, ke které je připojen počítač a datový projektor. Případně jde o velkoplošnou obrazovku s dotykovým senzorem. Interaktivní tabule je v podstatě druh dotykového displeje. Může se využít v různých odvětvích lidské činnosti, například ve školní třídě na všech stupních vzdělávání, ve firemních kongresových sálech a v pracovních skupinách, při trénincích profesionálních sportovních týmů, ve studiích televizních a rozhlasových stanic atp.
 • Kapacitní dotykový panel ( capacitive touchscreen panel) se skládá z izolantu, jako je sklo potažené transparentním vodičem, jako je slitina oxidu inditého a cíničitého (ITO – Indium Tin Oxide). Vzhledem k tomu, že lidské tělo je také vodič, dotýkání se povrchu obrazovky má za následek narušování elektrostatického pole obrazovky. Pro určení místa dotyku mohou být použity různé technologie. Poloha tohoto místa je pak poslána k řadiči pro zpracování.
 • Rezistivní panel dotykové obrazovky (resistive touchscreen panel) se skládá z několika vrstev, z nichž nejdůležitější jsou dvě tenké elektricky vodivé vrstvy oddělené úzkou mezerou. Když objekt, jako je prst, stlačí místo na vnějším povrchu panelu, dvě kovové vrstvy se v tomto místě spojí. Panel se pak chová jako pár napěťových děličů s připojenými výstupy. To vede ke změně elektrického proudu, který je registrován jako událost doteku a poslán k řadiči pro zpracování.
 • Stylus (stylus) je předmět obdobný popisovači nebo kuličkové tužce, avšak s nepíšícím hrotem. Stylus je používán jako nástroj pro ovládání a psaní na dotykových displejích. Stylus je primárně určen jako vstupní zařízení pro osobní digitální asistenty. Pro potřeby některých technologií obsahuje stylus pasivní nebo aktivní elektrický obvod.
 • Tablet (touch screen tablet) může nabízet dotykové ovládání, což umožňuje uživateli používat třeba virtuální klávesnici a procházet snadno a intuitivně virtuálním prostředím na obrazovce. Zpracování příslušných operačních systémů musí reagovat na somatosenzorické systémy (doteky, teplota, pozice těla) spíše než na klávesnici nebo myš.
 • Vícedotykové ovládání (multi-touch) je založeno na schopnosti snímacího zařízení vnímat více dotyků najednou. Například klasický touchpad u většiny notebooků je schopen vnímat pouze jeden položený prst, zatímco modernější zařízení, jako jsou některé tablety nebo mobilní telefony, umí zpracovat více dotyků najednou − viz obr. 2.
 • Vojenská zařízení s dotykovým displejem ( military touch devices) jsou používána na mnoha místech, počínaje interiérem vozidel až po displeje na stěně velitelských center. Tyto aplikace vyžadují vyšší úrovně kvality a spolehlivosti.

Literatura

[csWiki] csWikipedia:

 • Dotyková obrazovka
 • Interaktivní tabule
 • Oftalmopedie
 • SMART Board
 • Stylus
 • Tablet (počítač)
 • Vícedotykové ovládání

[DPS-AZ] Terminologie – dps-az.cz

 • Displeje LED a OLED – Terminologie,

DPS-AZ, č.3/2013

 • Terminologie pro elektronická zobrazovací zařízení, DPS-AZ, č. 1/2013
 • Terminologie pro plazmové displeje, DPS-AZ, č. 2/2013
 • 3D displeje: klasifikace a terminologie, DPS-AZ, č. 2/2014

[enWiki] enWikipedia:

 • Haptic technology
 • Interactive whiteboard
 • Multi-touch
 • Touch user interface
 • Touchscreen

[IEC] IEC 62908-1-2:2017 PRV Touch and interactive displays – Part 1-2: Generic - Terminology and letter symbols (Pre Release Version)

[WikiComm] Wikimedia Commons:

 • Category_Touchscreens
 • Category_Tablet computers
 • IFA 2010 Internationale Funkausstellung Berlin 18 (obr. 3)
 • Interactive whiteboard at CeBIT 2007 (obr. 4)
 • Multitouch screen (obr. 2)
 • TouchScreen projective capacitive (obr. 1)