česky english Vítejte, dnes je pátek 21. červen 2024

Konference a výstava PCB West 2017

DPS 6/2017 | Články
Autor: Ing. Milan Klauz

Jako každý rok proběhla i letos v kalifornské Santa Clara ojedinělá akce − třídenní konference spojená s jednodenní výstavou − PCB West [1]. Ta je již tradičně zaměřená hlavně na návrh desek plošných spojů, doplněná také o téma jejich výroby. Zatímco většina přednášek konference byla placená, vstup na výstavu byl zcela zdarma.

Celkem na tuto akci, která se konala v kongresovém centru hotelu Hyatt Regency, zavítalo více než dva tisíce návštěvníků. I když v porovnání s dřívější dobou zájem o PCB West mírně poklesl, stále se jedná o jedinou akci svého druhu ve světě, kde mají účastníci možnost slyšet kvalifikované přednášky na daná témata, setkat se se známými autory odborných knih a článků a seznámit se s lidmi ze svého oboru. Na přednáškách se podílely jak významné firmy (Mentor, Cadance, Altium, DownStream Technologies, Polar Instruments...), tak i známé osobnosti z oblasti návrhu desek jako Rick Hartley, Doug Brooks, Suzy Webb a další.

Konference a výstava PCB West 2017

Během 3 dnů probíhalo paralelně v několika sálech zhruba 90 přednášek, takže bylo potřeba si pečlivě připravit časový plán, aby návštěvník stihl vše, co ho nejvíc zajímá. K tomu sloužil jak přehled přednášek se stručným popisem [2], tak i informace o přednášejících [3]. Často již samotný název přednášky vypovídal dostatečně o jejím obsahu − Circuit Grounding to Control Noise and EMI, Signal Attenuation in Very High-speed Circuits, Electromagnetic Fields and Signal Integrity nebo Design for High Reliability PCB and Assemblies.

Aktuální situaci v oblasti návrhu desek plošných spojů asi nejlépe vystihovaly tyto komentáře přednášejících: –„Každý návrhový systém desek má spoustu funkcí, poznejte všechny jejich možnosti, pomůže vám to vyhnout se problémům a zdržení při návrhu.“ (Steve Watt, Zuken) –„Desky jsou dnes tak složité, že se návrhář musí sám neustále učit.“ (Vince Di Lello, Cadance)

Na konferenci mne překvapil velký zájem o přednášku zaměřenou na 3D tisk desek plošných spojů od izraelské společnosti Nano Dimension, která měla na výstavě i svůj vlastní stánek. Výstava sice nebyla příliš velká, ale plná návštěvníků i vystavovatelů. Stánky výrobců softwaru se tu mísily se stánky výrobců desek, zejména těch místních z Kalifornie, ale také několika čínských.

Kromě zavedených výrobců softwaru, jako jsou Polar Instruments, Mentor, Cadance, Zuken nebo Pulsonix, zde bylo i několik dalších zajímavých firem: ELGRIS Technologies [4] prezentovala svůj program pro reverse engineering, který z netlistu a partlistu desky automaticky zhotovuje schematické zapojení. FRONTLINE [5], známý výrobce CAM softwaru, představil program In- Stack Design pro sestavení správného rozložení vrstev desky při jejím návrhu. Japonská firma QUADCEPT [6] předvedla svůj cloudový návrhový program (viz DPS č. 1/2016), zatímco společnost POLLIWOG [7] z Jižní Koreje nabídla celou sadu EDA/CAM programů, které slouží ke zpracování dat a dokumentace při zavádění desek do výroby. V Asii dříve příliš známých výrobců softwaru nebylo, s výjimkou japonského Zukenu, a tak bylo zajímavé vidět dvě nové asijské firmy, které se uplatňují v oblasti EDA a CAM softwaru na mezinárodní úrovni. Výstavy se účastnilo také několik dodavatelů knihoven součástek pro různé návrhové programy (packageWright, snapEDA, Ultra Librarian).

V sekci věnované výrobě desek bylo po celou dobu doslova v obležení 3D zařízení firmy Nano Dimensions [9] určené pro prototypovou a malosériovou výrobu vícevrstvých desek plošných spojů. Příští konference a výstava PCB West proběhne 11.−13. září 2018 opět v Santa Clara Convention Center.