česky english Vítejte, dnes je čtvrtek 20. červen 2024

KIWOCLEAN®EL

Údržbová čistidla v SMD výrobě jako jeden z faktorů pro bezchybnou výrobu osazených DPS

Bez názvu

Pod pojmem údržbové čištění se všeobecně rozumí čištění dílů SMD pecí, nástrojů, pájecích rámů a odlučovačů kondenzátů apod. Když se v peci pájí osazená jednotka, je pec kontaminována odpařujícím se tavidlem, plyny z pájky, stejně tak jako z materiálů plošných spojů a vnitřních stěn pecí. Aby mohl být zajištěn kvalitní proces pájení, musí být pece pravidelně čištěny. Nejdůležitějším úkolem čističe je beze zbytku odstranit nečistoty, zároveň ale nesmí narušovat podkladové materiály. Firma Kissel a Wolf GmbH nabízí čistidla pro ruční aplikace lišící se stupněm agresivity – KIWOCLEAN EL 9100 MC/9180 MC/9185 MC a pro strojní mytí KIWOCLEAN EL 9230 MC nebo KIWOCLEAN EL 9240 PC.

Výrobce Kissel a Wolf GmbH nabízí technickou podporu při řešení Vašich projektů v oblasti čištění a velmi výhodné podmínky pro vzorkování produktů. Více na www.kiwo.de a www.interconti.cz.