česky english Vítejte, dnes je pondělí 15. červenec 2024

Údržbová čistidla pro elektrotechniku. Základní kritéria správného výběru

Ke splnění vysoce kvalitativních nároků na výrobu osazených desek plošných spojů jsou potřebné mimo jiné dokonale fungující stroje a zařízení. Zbytky zpečených tavidel a výparů na nejrozličnějších materiálech, které jsou používány při osazování DPS a jejich následném zpracování, musí být v pravidelných intervalech čištěny, aby byla zaručena dlouhodobě stálá kvalita.

Např. na nečištěnou reflow pec je dle síly znečištění potřeba několikanásobně více energie, čisticích prostředků a v důsledku se tedy jedná i o finančně nákladnější záležitost.

Údržbová čistidla pro elektrotechniku. Základní kritéria správného výběru

Odlučovače kondenzátu, části pecí a pájecí rámy jsou čištěny ručně nebo v ideálním případě v mycím zařízení. Pro pevně vestavěné části SMT pecí připadá samozřejmě v úvahu jen ruční čištění. V případě takovéto aplikace lze vhodné čistidlo vybrat relativně snadným způsobem, kdy se otestuje vzorkové množství přímo v peci. Kromě samotného čisticího účinku je ale třeba také sledovat působení čistidla na podkladové materiály. Některé prostředky mohou již po několika cyklech negativně působit na choulostivé podkladové materiály, jako jsou hliník, mosaz a měď. Čisticí prostředky musí být také zkontrolovány a schváleny odborníkem pro bezpečnost práce.

Náročnější je výběr čisticího média pro mycí zařízení, kde se testování stává dlouhodobou záležitostí, zejména při výběru mezi více čistidly. Je samozřejmě velmi důležité, aby pro zvolenou aplikaci byl vybrán ideální čisticí prostředek, protože jedině tak může být dosaženo nejvyšší efektivity a nejvyšší možné kvality čištění. V praxi je pak ale velmi obtížné najít „ideální“ čisticí prostředek, vezmeme-li to z pohledu hlavního cíle, kterým je odstraňování nečistot. Do samotného výběru totiž vstupuje několik dalších faktorů: mezinárodní, národní a regionální legislativa, firemní filozofie, požadavky výrobců zařízení a politika nákupu. Toto jsou kritéria, která při vyhodnocování často odsouvají nejvhodnějšího kandidáta. Výsledkem pak v mnoha případech bývá pouze kompromis.

Před samotným výběrem vhodného mycího prostředku je třeba vyřešit následující otázky. Jaká musí být splněna nařízení s ohledem na obsah látek, bezpečnost na pracovišti, ochranu zaměstnanců a ochranu životního prostředí? A za druhé jaké požadavky má výrobce mycího systému na čistidlo, jako je ochrana proti výbuchu a kompatibilita materiálu? Pokud máme odpovědi na tyto otázky, přichází na řadu podrobné vyspecifikování aplikace:

 1. oblast použití (např. čištění kondenzátu, nástrojů a pájecích rámů),
 2. výrobce a typ mycího zařízení,
 3. použitá tavidla a pájecí pasty,
 4. popis aktuálního čistidla,
 5. důvod výběru (nedostatečné čištění, životnost, vůně, cena apod.).

Aby bylo dosaženo smysluplného výsledku testování, je nutné určit úplnou životnost každého jednotlivého čistidla. To je jediný způsob pro zjištění, jak se čisticí prostředky v myčce změnily (zápach, tvorba pěny, kvalita čištění) a skutečné životnosti lázně.

Ideální mycí prostředek by měl být hodnocen podle následujících kritérií:

 1. čisticí účinek
 2. výpočet roční spotřeby (včetně doplňování)
 3. cena/litr
 4. náklady na dopravu
 5. počet náplní/rok
 6. nepřímé náklady (údržba, náklady na zaměstnance)
 7. recyklační náklady/rok

Na základě těchto údajů je možné najít ideální čistič za dobrou cenu. Více na www.kiwo.de a www.interconti.cz.