česky english Vítejte, dnes je sobota 20. červenec 2024

Budič LED řízený magnetem. A třeba i logikou

DPS 6/2017 | Články
Autor: Ing. Jan Robenek

Prostý budič, který by v pouzdrech typu SOIC s osmi vývody na svém lineárně řešeném výstupu dodával řetězci svítivých diod proud o velikosti až 150 mA, nebude sám o sobě ničím výjimečným. Nás však taková novinka od společnosti Allegro MicroSystems představená letos v červnu [1] přesto zaujala. Ani ne tak svým efektním, a naštěstí jen volitelným, pozvolným náběhem či zhasínáním přes kapacitu jako v divadle nebo předurčením právě do automobilového průmyslu, jako spíše možnostmi vlastního řízení.

Budič LED řízený magnetem. A třeba i logikou

Z logiky věci

Klasické logické vstupy zde podtrhuje spínání magnetem s citlivostí pro oba jeho póly. Povinné nebude, výstup spínače pracujícího na základě Hallova jevu je stejně jako řídicí vstup samotného budiče diod vyveden na samostatný pin aktivní v logické nule. I to však půjde změnit – tzn. určit, zda spínáme za přítomnosti magnetu, nebo až po ztrátě pole.

Seznamte se, integrovaný obvod APS13568, celým jménem „LED Driver with Integrated Micropower Hall-Effect Switch“ [2], nabízí možnost bezkontaktního řízení výstupu lineárního budiče diod, jejichž proud definujeme vnějším referenčním rezistorem. Řešení není komplikované, důraz byl kladen spíše na spolehlivost. S tím se rovněž pojí stabilizace zajišťující minimální „ujíždění“ spínacího bodu s teplotou a především pak zapracované ochrany. Blokové schéma vidíme na obr. 2.

Osm vývodů, možností ještě více

Pomineme-li teplotní plošku spolu se dvěma piny pro napájení, zůstává nám výstup Hallova spínače SO, aktivační vstup budiče LED EN, výstup budiče LA, vývod IREF pro nastavení proudu, FADE sloužící k řízení náběhu a zhasínání a konečně POL definující chování výstupu SO za přítomnosti magnetu – viz také charakteristiku pro plovoucí POL z obr. 3.

Řetězec sériově zapojených LED s vysokým jasem však nemusíme ovládat jen magnetem či vnější logikou. Při osvětlování, a zejména pak za účelem stmívání totiž upotřebíme i signál s modulovanou šířkou pulzu PWM přiváděný na aktivační vstup EN např. z mikrokontroléru.

Budič LED řízený magnetem. A třeba i logikou 1

Výrobce rovněž zapracoval na nezbytných ochranách, kdy myslí na případné zkraty jakékoli katody LED oproti zemi a poté stabilizuje proud ve funkční části řetězce, za předpokladu spojení výstupu LA se zemí zase nechává protékat pouze malý zkušební proud detekující ukončení podmínek zkratu a poradí si rovněž s potížemi přímo na diodách.

Nezaskočí jej ani rostoucí teplota, přepólování baterie nebo odlehčení zátěže – bez vnějších ochran až do 40 V. A abychom nezapomněli, „micropower“ zde při vypnutých LED znamená typických 25 μA.