česky english Vítejte, dnes je sobota 20. červenec 2024

Rozhraní PMBus k dispozici u řady modulárních zdrojů

Společnost TDK představila variantu modulárních zdrojů QM 700 W až 1 500 W s komunikačním rozhraním PMBus. PMBus (Power Management Bus) je otevřený standardní protokol pro správu napájení, který umožňuje digitální komunikaci mezi zařízeními. Řada QM je nejnovějším produktem v 37leté historii výroby modulárních napájecích zdrojů společnosti s velmi nízkou úrovní akustického hluku, s galvanickým oddělením vstupu a výstupu, a to zcela v souladu s požadavky kategorie MOPP (Means of Patient Protection) pro použití v lékařských zařízeních. Nové rozhraní PMBus lze využít v lékařských zařízeních, v zařízeních pro testování a měření, bezdrátový přenos a telekomunikace, stejně jako v aplikacích pro obnovitelné zdroje energie.

Rozhraní PMBus k dispozici u řady modulárních zdrojů

PMBus umožňuje uživateli jediným příkazem odpojovat nebo připojovat veškerá výstupní napětí jednotek QM, monitorovat teplotu vzduchu vstupujícího do jednotky, kontrolovat rychlost ventilátoru a aktuální stav, monitorovat čas provozu a určovat údaje vztahující se k vyrobení jednotky. Až 8 jednotek lze připojit k jedinému kontroléru PMBus. Varianta „standby/signal“ zahrnuje také zdroj záložního napětí 5 V / 2 A (je přítomno vždy, když je jednotka připojena ke zdroji napájení) a varovný signál informující, že se chladicí ventilátor zpomaluje nebo běží příliš rychle, případně že došlo k jeho zastavení nebo zablokování. Varianta rozhraní je volitelná v průběhu počáteční konfigurace výstupních napětí a proudů s využitím programu dostupného on-line na internetových stránkách TDK-Lambda UK. S využitím tohoto konfigurátoru se výběr vhodného modelu stává velmi snadnou záležitostí s optimalizovaným procesem výběru modulů pro dané zadání výstupních parametrů.

Řada QM je certifikována dle norem IEC/ EN/UL/CSA 60601-1, ANSI/AAMI ES 60601-1, IEC/EN 61010-1, IEC/EN/UL/ CSA 60950-1 a nese značku CE v souladu se směrnicemi LVD (Low Voltage Directive) a RoHS2. Míra galvanického oddělení vstupu a výstupu je 4 000 Vstř (2× MOPP), vstupu a kostry 1 500 Vstř (1× MOPP) a výstupu a kostry 1 500 Vstř (1× MOPP), což dovoluje využití řady QM v lékařských zařízeních kategorie BF. Maximální svodový proud na kostru zdrojů řady QM je 300 μA, přičemž stále vyhovují normám EN61000-6-3:2007 a EN60601-1-2:2015 (křivka B pro rušení po přívodech i vyzařováním). Jednotky rovněž splňují normy EN60601-1-2 a EN61000-6-2 pro imunitu.

Další informace o řadě modulárních zdrojů QM mohou zájemci získat na stránkách společnosti využitím internetového odkazu www.uk.tdk-lambda.com/qm.

Více informací poskytne Amtek spol. s r. o.

Vídeňská 125, 619 00 Brno, tel. 547 125 560, fax 547 125 556

Borského 989/1, 152 00 Praha 5, tel. 251 681 111–13, fax 251 681 114

www.amtek.cz