česky english Vítejte, dnes je sobota 20. červenec 2024

Analýza komunikací pomocí moderních a dostupných přístrojů

DPS 6/2017 | Články
Autor: Micronix

S rostoucím počtem multifunkčních přístrojů a chytrých zařízení stoupá i poptávka po výrobcích, které umožňují alespoň nějakou interakci s uživatelem. Nejjednodušším a nejzákladnějším příkladem „internetu věcí“ nebo přesněji „sítě věcí“ může být regulace teploty. Senzor, který v daném místě teplotu změří, hodnoty dále vysílá do „výpočetního centra“. To určuje, co se pak má dít dále. Technologicky se dále dostaneme ke složitějším bezdrátovým senzorům, výměníkům pro nucenou ventilaci a nakonec až k celé chytré domácnosti.

Ladění a zkoušení těchto zařízení pak vyžaduje moderní vyhovující přístroje, které jsou schopny analyzovat různé typy komunikací. Navíc při vývoji jednotlivých senzorů a při komunikaci mezi prvky může totiž docházet k nepřebernému množství potíží. Díky moderním přístrojům firmy Rigol, které jsou cenově dostupné a mají širokou škálu technických možností, se stává „oživení“ snadnou záležitostí. Následně se zmíníme o nejčastějším použití přístrojů Rigol.

Vybavení osciloskopů Rigol poskytuje široké možnosti k řešení potíží s komunikací, s napájením modulů apod. Osciloskopy Rigol již dávno nejsou jen klasickými nástroji pro zjišťování elektrických průběhů v čase a v definovaném synchronizačním pásmu. Například v případě použití čtyřkanálového osciloskopu Rigol MSO 4024 s proudovou sondou Rigol RP1001C lze na jedné obrazovce vidět napětí baterie, odebíraný proud a případný stav napětí na vybraných místech. Pomocí integrovaných matematických funkcí lze rovněž zobrazit aktuální příkon nebo výkon modulu. Připojíme- li k tomuto osciloskopu i 16kanálovou logickou sondu, můžeme zobrazit i aktuální stav logické komunikace a také v současnosti stále více využívanou komunikaci po sériových linkách či jiných periferiích. Analýzu proběhlé komunikace ještě více usnadní hluboká paměť, kterou jsou tyto osciloskopy již v základu vybaveny. Touto kombinací jednoduše zjistíme, zda vše pracuje, jak má, nebo se jedná o hardwarovou či softwarovou poruchu.

Analýza komunikací pomocí moderních a dostupných přístrojů

Pokud se ještě pozastavíme u sériových linek, osciloskopy Rigol umožňují jejich synchronizaci už také v základním vybavení. K možnosti jejich analýzy je však nutné dokoupení rozšíření pro analýzu sériových sběrnic. To vyžaduje sice další náklady, ale při používání dnešních typů komunikací je naprosto nezbytná.

Koupit se dají rozšíření pro různé typy sériové komunikace nebo výhodnější kompletní balíček BND-DS/MSO pro řadu osciloskopů 4000, který obsahuje možnost analýzy pro sběrnice I2C, SPI, CAN, LIN, FLEXRAY, RS232, UART nebo pro nižší řadu osciloskopů 2000 pak RS232, SPI, I2C.

V současné době ale probíhá velmi výhodná akce, kdy lze při zakoupení osciloskopů výše uvedených řad tyto balíčky obdržet v rámci této akce zdarma. Navíc k tomu ještě jako další bonus získá zákazník podstatné rozšíření paměti u řady 2000 a podstatné navýšení synchronizačního pásma u řady osciloskopů 4000.

Velmi často se též řeší potíže v bezdrátovém přenosu informací z hlediska vysílání a přijmu. Chyba může být jak na straně vysílače, tak i na straně přijímače. Ideálním testovacím nástrojem v těchto případech je spektrální analyzátor Rigol DSA 832. Jeho frekvenční rozsah do 3,2 GHz je ideální pro takováto měření. Pro zkoušení vlastností antén je přínosným doplňkem můstek pro měření poměru stojatých vln (VSWR můstek). Výsledek měření pak udává optimální frekvenční pásmo pro danou anténu. Na druhé straně je možné zkontrolovat, zda je přijatý signál dostatečně silný a odpovídá předepsaným parametrům.

Analýza komunikací pomocí moderních a dostupných přístrojů 1

V současné době opět probíhá akce, kdy ke spektrálnímu analyzátoru modelů Rigol DSA832E, DSA832E-TG, DSA832, DSA832-TG, DSA875 a DSA875-TG se nabízí přístroj i s předzesilovačem za výraznou slevu.

Aby při testování bylo zajištěno přesné a stabilní napájení jednotlivých modulů nebo řídicích jednotek, je k dispozici lineární programovatelný zdroj Rigol DP832A. Tento zdroj umožní plynule nastavit napětí i proudové omezení, ale také simulovaní poklesu napětí baterie nebo kolísání sítě, čímž je možné testovat zařízení za přesně daných podmínek.

Měřicí přístroje firmy Rigol jsou známé nejen ideálním poměrem cena/výkon, ale také svou spolehlivostí a důvěryhodností změřených výsledků. Současné zmíněné akce umožňují výhodněji splnit všechny požadavky na pořízení kvalitní a všestrannější měřicí soustavy. U firmy Micronix.cz můžete najít i mnohé další výhodné balíčky či akční slevové ceny.

Další informace o slevách i samotných měřicích přístrojích lze nalézt na internetových stránkách www.micronix.cz. Příklady některých přístrojů s výhodnými cenami jsou uvedeny i v následujícím inzerátu.