česky english Vítejte, dnes je úterý 05. březen 2024

Elektrovíkend v Národním technickém muzeu

DPS 1/2018 | Články
Autor: Redakce

O posledním listopadovém víkendu se v prostorách Národního technického muzea konalo dvoudenní soustředění mladších členů řady radioklubů z celé republiky a zájemců o elektroniku. Akce Elektrovíkend představovala jakýsi přesah každoročního mezinárodního setkání radioamatérů v Holicích.

Elektrovíkend v Národním technickém muzeu

Vzhledem k tomu, že zorganizovat soustředění v rámci prázdnin je pro značný počet členů různých radioklubů a kroužků poněkud obtížné, navíc včetně prodeje elektrosoučástek, prostoru pro tematické diskuze, uskutečnil se Elektrovíkend právě ve školním roce. Účastníci tak získali možnost předvést své vlastní výrobky, případně dlouhodobé projekty skupin a kroužků, poté následovalo společné „bastlení“ ve výukových místnostech muzea. Pro ty účastníky, kteří si z domova nepřivezli své rozdělané projekty, bylo k dispozici několik druhů předem připravených stavebnic (desek připravených k osazení), které většinou představovaly funkční jednotku radiopřijímače/vysílače. Všichni účastníci tak měli postaráno o náplň víkendu, a navíc obdrželi červené tričko Hamík.

Popsaná tvůrčí činnost však nepředstavovala jediný druh víkendového vyžití mladých radioamatérů. Místo konání akce přímo vybízelo k návštěvě výstavních prostor Národního technického muzea, takže proběhlo i několik kratších, ale intenzivně komentovaných prohlídek. Expozice muzea však nebyly tím jediným, co mohli účastníci Elektrovíkendu zhlédnout, protože ve stejných prostorách měli možnost vidět i díla svých předchůdců − vybrané exponáty z Muzea kutilství v Polné jasně demonstrovaly, že řada zařízení, nejenom elektronických, vznikala v minulosti takřka na koleni obdobným způsobem jako v případě Elektrovíkendu. Od vůně pájky dalo také odpočinout několik přednášek osvětlujících příbuzná témata radioelektroniky, např. základní principy vedení a šíření signálu, činnost 3D tiskáren a číslicovou techniku. Oba víkendové dny tak jistě rozvinuly jak teoretické, tak praktické dovednosti mladých techniků.

Je záslužnou činností dát dohromady akci pro mladé zájemce o radioamatérství a elektroniku a za to patří organizátorům i náš dík.