česky english Vítejte, dnes je sobota 20. červenec 2024

ELO SYS 2018

DPS 1/2018 | Články
Autor: Expo Center

Jedno miesto, dva úzko späté odbory, množstvo kvalitných prednášok a konferencií, stovky vystavovateľov, technických noviniek, tisícky návštevníkov a obchodných príležitostí. O tom bude 2. spoločná prezentácia na výstavisku v Nitre – ELO SYS a Medzinárodný strojársky veľtrh.

Nepremeškajte svoju príležitosť a staňte sa i vy súčasťou najväčšej odbornej udalosti roku na Slovensku. Príďte ukázať odbornej verejnosti nové technológie a najnovšie trendy z odboru elektrotechniky, elektroniky, energetiky, komunikácie, osvetlenia a zabezpečenia.

ELO SYS 2018Veľtrh ELO SYS sa uskutoční v dňoch 22.–25. 5. 2018

V súčasnosti, keď celý svet apeluje na úspory energie a šetrenie životného prostredia, by sme návštevníkom radi predstavili to nové, čím naši podnikatelia napĺňajú tieto myšlienky a pomáhajú zachovať našu krajinu a celú planétu životaschopnú aj pre nasledujúce generácie.

Významným predstaviteľom úspor energií sú samotné Slovenské elektrárne. Prostredníctvom dcérskej spoločnosti SE Predaj, s.r.o., realizujú projekt, ktorého výsledkom je v konečnom dôsledku energetická úspora firiem na osvetlení.

Našou ambíciou je na 24. ročníku predstaviť túto spoločnosť a jej projekt a zároveň posilniť prezentáciu firiem s úsporným osvetlením.

V decembri 2017 bude mať za sebou rok činnosti Slovak Smart City Cluster Poprad a našou snahou je na ELO SYS pozvať jeho predstaviteľov s cieľom poskytnúť prvé skúsenosti a konkrétne ukázať, ako zahrnúť nové inovatívne technológie do chodu mesta, respektíve do optimalizácie niektorých činností, ktoré ľudom zjednodušia život. Prvotnou snahou clustra bolo venovať sa osobitne energetike, čo generuje celú škálu vystavovateľov a veľa otázok pre návštevníkov práve ELO SYSU.

Ako vidieť, téma inteligentných miest už dávno nie je sci-fi a stáva sa stále aktuálnejšou s ohľadom na potrebu miest využívať na svoj rozvoj možnosti, ktoré ponúkajú moderné technológie. Súčasťou tejto prezentácie by mala byť aj populárna prehliadka elektromobilov, elektro autobusov a najmodernejších zariadení pre e-mobilitu.

Ďalšou témou, ktorej by sme na veľtrhu ELO SYS 2018 chceli venovať viac pozornosti, sú ostrovné elektrárne. Takisto veľmi dôležitý aspekt v ochrane životného prostredia.

ELO SYS nie je len miestom, kde sa prelína ponuka s dopytom po tovaroch a službách v odbore, ale aj vhodnou zámienkou dôležitých spoločenských stretnutí. To je, samozrejme, ďalší dôležitý argument, prečo mať svoju vlastnú firemnú expozíciu práve na tomto veľtrhu.

Nezabudnite! 22.–25. 5. 2018 na výstavisku v Nitre!