česky english Vítejte, dnes je středa 24. červenec 2024

Elektronika ve vojenských aplikacích

DPS 2/2018 | Články
Autor: Ing. Milan Klauz

Vojenská elektronika už dávno nepředstavuje jen polní telefon nebo rádiovou komunikaci. Jedním z nejlepších zdrojů informací na toto téma je americký webový portál [1], ze kterého přinášíme několik zajímavých příkladů aplikací elektroniky ve vojenské technice.

Rušička vf a mikrovlnných signálů

Elektronika se dostává i do běžné výzbroje námořní pěchoty např. v podobě rušiček vf a mikrovlnných signálů, které mohou odpálit nálože [2]. Úkolem rušiček těchto signálů je znemožnit odpálení dálkově ovládaných náloží a zajistit tak bezpečný prostor pro námořní pěchotu. Zatím se zkouší elektronické jednotky schopné rušit signály v širokém spektru možného nasazení − od AM a FM přes amplitudovou a frekvenční modulaci až k modulování nosného signálu dvojitým tónem, multifrekvenčním pásmem, digitálním kódem atd. Komplikovanost rušicí jednotky spočívá v tom, že musí zároveň umožnit nerušenou vlastní komunikaci.

Obr. 1 Rušička signálů v akci, Obr. 2 Radar pro detekci výbušnin pod zemí

Ground Penetrating Radar

3D radar, který proniká do země (GPR − Ground Penetrating Radar), je už přece jen větší výrobek. Využívá geofyzikální metody, při které radarové pulzy umožňují zobrazit podpovrchové vrstvy země, detekovat objekty pod povrchem, struktury podpovrchových vrstev, trhliny a dutiny v zemi atd. V případě vojenské techniky je určen hlavně pro detekci min a jiných výbušnin ukrytých pod zemí. Velmi široké spektrum radarových paprsků, pro které není překážkou povrch silnice ani půda pod ní, umožňuje automaticky rozpoznat nalezený objekt. Radar může být doplněn o pokročilé detektory kovů, které mohou přesně označit místo a vizualizovat skryté nástrahy. Má různé velikosti a je montován na speciálně upravená vozidla, která mají šanci odolat i případnému výbuchu. Jeden z větších radarů tohoto typu je na obr. 2 [3]. Jeho řídicí jednotka s GPS si ukládá všechny záznamy, včetně přesné trasy radaru, aby je bylo možné po skončení mise přehrát a vyhodnotit.

Počítač Parvus DuraCOR 8041

Pochopitelně, že elektronika určená pro vojenské účely musí být odpovídajícím způsobem navržena a vyrobena. Odolnost, spolehlivost a dlouhá životnost jsou automatickými požadavky na zařízení tohoto druhu. Na obr. 3 je počítač Parvus DuraCOR 8041 [4], což je robustní počítač určený pro taktické mise. Je založen na čtyřjádrovém procesoru 4. generace Intel Core i7, má PCI Express (PCIe) Mini Card I/O sloty a PCIe/104 bus architekturu, aby mohl podporovat rozšíření o přídavné high-speed I/O nebo grafické karty. Jeho integrované I/O zahrnují 3× displej, 2× GbE síť, 2× USB 3.0, 4× USB 2.0, 5× COM, audio, GPIO a eSATA. Musí splňovat přísné vojenské standardy s ohledem na prostředí použití, výkon a řadu dalších požadavků, jako je teplota, vibrace, nárazy, prach, voda, vlhkost, nadmořská výška, energetické špičky, EMI a další. Počítač je kompletně utěsněný (IP67), nepotřebuje aktivní chlazení a jeho napájecí zdroj umožňuje připojení v letadlech i pozemních vozidlech. Montován může být horizontálně i vertikálně a rozměrově navazuje na řadu dalších zařízení pro vojenské účely.

Obr. 3 Počítač Parvus DuraCOR 8041, Obr. 4 Přesně naváděná munice Excalibur

Přesná dělostřelecká munice Excalibur

Už jste slyšeli o dělostřelecké munici, která se dokáže sama navádět na cíl? Munice Excalibur ráže 155 milimetrů může zasáhnout cíl i na vzdálenost větší než 30 km, stejně jako detekovat a zasáhnout pohybující se cíl. Excalibur má velmi odolnou GPS navigaci a používá satelitní signály k navádění hlavice na cíl [5].

Lasery a drony

O významu elektroniky pro vojenské účely svědčí i aktivity z opačné části světa. Podle zprávy publikované v Military & Aerospace Electronics [6] chce Rusko vybavit své nové stíhačky výkonným laserem, který bude schopen zničit vyhledávácí systémy vypálených raket tak, že jim znemožní zasáhnout cíl. Kromě stíhaček jsou velkou prioritou ruské obrany také drony, které mají být použity v součinnosti s pilotovanými letadly. Podle dostupných zpráv ponese jeden dron mikrovlnné zbraně, druhý pak bude vybaven rušičkou rádiového signálu, zatímco třetí dron ponese zbraně klasické. Kombinace zmíněného vybavení má mít ohromný účinek. Nový radar (radio-photonic radar) má „vidět“ dále než běžný radar. Spolu s širokým spektrem kmitočtů vyslaných směrem k nepřátelskému letadlu bude možné získat jeho přesnou polohu a současně jeho „rádiový“ snímek, čímž bude možné typ letounu identifikovat. Palubní počítač potom vyhodnotí situaci a vybere k boji nejvhodnější druhy zbraní.