česky english Vítejte, dnes je pondělí 22. červenec 2024

ELO SYS 2018

DPS 2/2018 | Články
Autor: Expo Center

Jedno miesto, dva úzko späté odbory, množstvo kvalitných prednášok a konferencií, stovky vystavovateľov, technických noviniek, tisícky návštevníkov a obchodných príležitostí. O tom bude 2. spoločná prezentácia na výstavisku v Nitre – ELO SYS a Medzinárodný strojársky veľtrh.

ELOSYS

Reprezentačné fórum slovenskej techniky, do ktorého sa po úspešnom prvom ročníku vyprofilovalo toto podujatie, je ideálnym priestorom na prezentáciu nových technológií a najnovších trendov z oboru elektrotechniky, elektroniky, energetiky, komunikácie, osvetlenia a zabezpečenia.

Inteligentné mestá – inteligentné domácnosti – úspory energie – čistý život – ochrana životného prostredia. Všetko zvlášť aktuálne témy, ktoré sú viac či menej spojené s elektrotechnikou a energetikou. Každá čo i len milimetrová súčiastka je zapojená do procesu, ktorého výsledkom je elektrotechnická súčiastka, súčasť niečo väčšieho, čo nám nakoniec zjednoduší či zefektívni život.

Ako vidieť, téma inteligentných miest už dávno nie je sci-fi a stáva sa stále aktuálnejšou s ohľadom na potrebu miest využívať na svoj rozvoj možnosti, ktoré ponúkajú moderné technológie.

ELOSYS 1

Nemenej dôležitou oblasťou je školstvo. Radi by sme ukázali nielen vysokoškolské možnosti, ale aj ich úspechy v oblasti modernej elektrotechniky. V tejto súvislosti je stále aktuálnejšia téma teoretickej prípravy v súčinnosti s praxou. Majú naši študenti možnosť nazrieť, ba navyše zapojiť sa do výrobných procesov, čo by im umožnilo lepšie pochopiť naštudované teoretické znalosti? Nielen naše popredné univerzity – žilinská, trenčianska a bratislavská, ale aj Duálna akadémia z Bratislavy predstavia svoje skúsenosti so zapájaním študentov do elektrotechnickej praxe.

Táto otázka je možno ešte nástojčivejšia z druhej strany – firmy pociťujú nedostatok kvalifikovaných mladých ľudí, a preto sa stále viac zapájajú do ich praktickej prípravy, čím si týchto kvalifikovaných odborníkov vlastne sami pripravujú.

ELO SYS je nielen miestom, kde sa prelína ponuka s dopytom po tovaroch a službách v odbore, ale aj vhodnou zámienkou dôležitých spoločenských stretnutí. To je, samozrejme, ďalší dôležitý argument, prečo mať svoju vlastnú firemnú expozíciu práve na tomto veľtrhu.

Nezabudnite! 22.–25. 5. 2018 na výstavisku v Nitre!