česky english Vítejte, dnes je středa 24. červenec 2024

Lékařské napájecí zdroje 30−60 W třídy I a II

DPS 2/2018 | Články
Autor: Amtek

Společnost TDK představila nové řady napájecích zdrojů AC/DC TDK-Lambda CUS30M a CUS60M. Tyto kompaktní výrobky o jmenovitém výkonu 30 W a 60 W splňují požadavky na maximální přípustné úrovně elektromagnetického rušení po přívodech i vyzařováním dle křivky „B“ bez nutnosti dodatečných vnějších filtračních obvodů, a to jak v konstrukci třídy I, tak třídy II (s dvojitou izolací). Takto univerzální koncepce umožňuje použití CUS30/60M v široké škále aplikací, včetně přístrojů pro lékařskou domácí péči, lékařství a zubní lékařství, zařízení pro testování a měření, telekomunikace a průmysl.

Lékařské napájecí zdroje 30−60 W třídy I a II

Systémy obou zdrojů jsou umístěny na desce standardního průmyslového formátu 50,8 x 76,2 mm (2" × 3") s výškami 24,2 mm (CUS30M) a 26,7 mm (CUS60M). Oba dokážou zpracovat vstupní napájecí napětí v širokém rozsahu 85 až 265 Vstř a mohou se pochlubit provozní účinností až 90 %. Spotřeba naprázdno je <300 mW u 30wattového modelu a <500 mW u modelu 60wattového. CUS30/60M mohou pracovat při plném zatížení a chlazení přirozeným prouděním vzduchu v rozsahu provozních teplot okolního vzduchu –20 °C až 70 °C (start od –30 °C) s poklesem maximálního výkonu na 50 % při teplotě 70 °C. Galvanické oddělení vstupu a výstupu je zkoušeno napětím 4 000 Vstř (2× MoPP – Means of Patient Protection), vstup proti zemi má oddělení 2 000 Vstř (1× MoPP) a výstup proti zemi 1 500 Vstř (1× MoPP), což předurčuje použití zdrojů v lékařských zařízeních kategorií B/BF. Dotykový proud má maximální hodnotu 100 μA u 30wattového modelu a 60 μA u modelu 60wattového, přičemž hodnoty svodového proudu jsou podle pořadí 250 μA a 200 μA při vstupním napětí o hodnotě 265 Vstř / 60 Hz. Maximální provozní, přepravní a skladovací nadmořská výška je 5 000 m.

Z hlediska elektrické bezpečnosti jsou řady CUS30/CUS60M certifikovány dle IEC/EN/ES 60601-1, IEC/EN/UL 60950-1 a nesou značku CE v souladu s evropskými směrnicemi LVD (Low Voltage Directive) a RoHS2.

Jednotky také splňují požadavky norem EN55011-B a EN 55032-B pro elektromagnetické rušení po přívodech i vyzařováním (třída I a II), stejně jako EN 61000-3-2 pro vyzařování vyšších harmonických a IEC 60601-1-2 Edition 4 a IEC 61000-4 pro imunitu. Dodávají se rovněž modely splňující UL 1310 (síťové napáječe třídy II) a IEC 60335-1 (domácí a podobné elektrické spotřebiče).

Další informace o nových řadách zdrojů AC/DC TDK-Lambda CUS30M a CUS60M mohou zájemci získat využitím internetového odkazu www.uk.tdk-lambda.com/cus30_60m.

Více informací poskytne Amtek spol. s r. o.

Vídeňská 125, 619 00 Brno, tel. 547 125 560, fax 547 125 556

Borského 989/1, 152 00 Praha 5, tel. 251 681 111–13, fax 251 681 114