česky english Vítejte, dnes je pátek 19. červenec 2024

Nový spektrální analyzátor RSA 5000

DPS 2/2018 | Články
Autor: Micronix

Opět se blíží největší elektrotechnický veletrh v České republice – AMPER 2018. Ten s sebou přináší nejen příležitost významných obchodních setkání, ale i možnost seznámení s nabízeným sortimentem a hlavně upozornění na nejzajímavější novinky. Mezi takovéto novinky se v oblasti měřicí techniky řadí i spektrální analyzátory RSA s pásmem do 6,5 GHz.

Rigol RSA 5000 je novinkou na poli real-timových spektrálních analyzátorů. Tato řada obsáhne horní hranice frekvence od 3,2 GHz až po 6,5 GHz, a to i s možností využití tracking generátoru. Podstatnými parametry jsou šumová úroveň na –165 dBm a maximální rozlišení RBW 1 Hz.

Standardní přelaďované spektrální analyzátory měří výkon v úzkém frekvenčním pásmu, ten je právě označen jako RBW. Tato hodnota se zobrazí a analyzátor přeladí na další, vyšší frekvenci, kde je opět měřen výkon. Takto pokračuje dál, dokud neproměří celý zvolený rozsah.

Nový spektrální analyzátor RSA 5000

Takovéto měření může trvat od milisekund až po celé vteřiny, v závislosti na zvoleném rozpětí SPAN a RBW. Tím, že je v danou chvíli měřeno jen úzké frekvenční pásmo, může docházet ke ztrátě pulsních signálů, které jsou vysílány jen krátkou dobu.

Real-time spektrální analyzátory snímají signál v časové doméně, ten je následně rozdělen do překrývajících se FFT úseků, které poskytnou frekvenční charakteristiku zachyceného signálu. Tím se získají všechny frekvence v jeden okamžik a neuniknou žádné přechodné signály.

Klasickým příkladem může být vysílač signálu standardu Bluetooth (dále jako BT) s komunikací pracující na 2,4 GHz. Při použití klasického přelaďovaného spektrálního analyzátoru nemusí být patrné, že by vůbec vysílač vysílal. Je to dáno rychlou změnou kanálů, na kterých BT vysílá. Tato změna je rychlejší než přelaďování analyzátoru, a tak detektor velmi často mine místo, ve kterém se zrovna vysílá. Teprve po aktivování módu Peak-hold je po cca 10 minutách zřejmé, na kterých frekvencích se signál vyskytuje.

V těchto případech se více než hodí u spektrálního analyzátoru použití realtime. Vzhledem k tomu, že přístroje Rigol RSA 5000 dokážou detekovat impulsy, které trvají jen 7,45 μs, a to v zobrazeném frekvenčním rozsahu SPAN až 40 MHz, zobrazí se všechny vysílané kanály na jednom displeji, a to okamžitě. To je díky počítání více jak 140 000 FFT během každé vteřiny.

Díky takovému množství výpočtů je pak možné určit spouštěcí podmínky pro zobrazení jen těch signálů, které nás zajímají. Například to může být pouze signál, který bude mít amplitudu alespoň –50 dBm na frekvenci mezi 2,385 MHz až 2,425 MHz.

Mezi další možnosti zobrazení patří standardní průběh, Spectrogram, kde je patrná četnost výskytu signálu dle barvy a pro celkový přehled o signálu je možné zvolit i „vodopádové“ zobrazení, kde je vidět i časový výskyt zobrazených signálů.

Ovládání přístrojů RSA 5000 je díky dotykovému displeji pohodlnější a rychlejší.

Samozřejmě že výše popsaný spektrální analyzátor není jedinou novinkou ani firmy Rigol či ostatních výrobních firem měřicí techniky, které společnost Micronix v České a Slovenské republice zastupuje. Většinu novinek, jakožto i standardní a osvědčené přístroje a testery z oblasti měřicí techniky bude možné na veletrhu AMPER 2018 zhlédnout ve stánku společnosti Micronix, předního dodavatele této techniky v České a Slovenské republice.

Ceny vybraných přístrojů, jakožto i možná spojení s firmou Micronix naleznete v následujícím inzerátu na vedlejší straně.